Beta

Projektin jälkiarviointi

image/svg+xml Linkit:- Tarkistuslistat- Asiakirjat- Ohjeet P4 P4 JA P3 P3 P2 P2 P1 P1 P0 P0 Projekti-idea/Asiakas-tarve Projekti-idea/Asiakas-tarve Hyötyjenarviointi Lopetusvaihe Lopetusvaihe Toteutusvaihe Toteutusvaihe Suunnittelu-vaihe Suunnittelu-vaihe Valmistelu-vaihe Valmistelu-vaihe

JA - Projektin jälkiarviointi

Projektin jälkiarviointi (JA) ei enää kuulu projektiin. Se on projektin jälkeinen arviointi siitä, saavutettiinko projektille asetetut strategiset päämäärät ja/tai hyötytavoitteet.

Jälkiarviointiin tarvittavat mittarit määritellään jo valmisteluvaiheessa projektikuvaukseen, mutta niitä voidaan tarkentaa lopetusvaiheen loppuraporttiin.

Pääkysymys: Kannattiko projekti toteuttaa?

Tarkistuskysymykset:

  • Miten projektin hyötytavoitteet (P1) toteutuivat?
  • Tunnistettiinko uusia kehityskohteita?
  • Ovatko lopputulokset hyödynnettävissä muualla?
  • Onko projektin opit otettu käyttöön?

Jälkiarvioinnin asiakirjapohjat ja tarkistuslista


Jälkiarvioinnin tarkistuslista


 

Luonnos