Beta

Ohjelman roolit ja vastuut

Ohjelmalla koostetaan yhteen useita samaa kokonaistavoitetta edistäviä projekteja.

Yksittäistä ohjelmaa johtava ohjelmatoimisto on yleensä tilapäinen organisaatio, joka kootaan ohjelman ajaksi. Ohjelmatoimisto joko puretaan tai muutetaan pysyväisorganisaatioksi ohjelman tavoitteitten täytyttyä riippuen siitä, siirtyvätkö ohjelman jälkeiset vastuut jo olemassa olevalle pysyvälle organisaatiolle vai onko tarvetta muodostaa uusi pysyvä organisaatio – kuten pysyvä projektitoimisto tai muutostoimisto (PMO).

Ohjelmatoimiston ydinroolit

  • Ohjelman omistaja ja johtoryhmän puheenjohtaja
  • Ohjelmapäällikkö
  • Ohjelmakoordinaattori

Ohjaamisen vastuu ohjelmissa

Kehittämisen ohjaaminen edellyttää aina ainakin yhden viranhaltijan tai toimielimen vastuualueeseen kytkemistä. Tämä henkilö on useimmiten myös johtoryhmän tai ohjausryhmän puheenjohtaja. Kun kehittämistä niputetaan ohjelmiksi, silloin ohjelmasta vastaaminen tulisi alistaa johto/ohjausryhmälle.

Kehmet-ohjelmaorganisaatio-kuva.png

Ohjaus/johtoryhmä toteuttaa jonkin kaupungin viranhaltijan tai toimielimen päätäntä- ja ohjausvaltaa ohjelmalle määrätyissä rajoissa. Tällä tasolla on oltava riittävä toimivalta tehdä ohjelman ja siihen kuuluvien projektien tarvitsemat päätökset tai päätösten välittäminen eteenpäin ja niiden toteutumisesta huolehtiminen.

KATSO PROJEKTIN ROOLIT JA VASTUUT

Johto/ohjausryhmän kokoonpanosta tulisi löytyä seuraavat roolit:

  • Puheenjohtaja on päävastuullinen viranhaltija tai toimielimen toimivaltaa käyttävä henkilö
  • Ohjelman omistaja voi olla joko sama tai kokonaan toinen henkilö esim. palvelualueen päällikkö. Hän kuitenkin on ohjelman sponsori ja useimmiten alulle panija.
  • Palvelun omistaja - on johtaja tai päällikkö, joka ei suoraan operoi kehitettävää palvelua, mutta vastaa toimivallaan siitä.
  • Toteuttavan organisaation edustajat ovat tärkeitä jäseniä, koska he vastaavat toteutukseen kiinnitettävistä resursseista
  • Ylläpitävän organisaation edustaja on tärkeä, koska hän vastaa tulosten jalkautumisesta, käytöstä ja resursoinnista
  • Ohjelmapäällikkö valmistelee ja tuo asiat päätettäväksi

 

 

 

 

 

 

 

 

Luonnos