Beta

Menetelmälaari

Menetelmät auttavat käsillä olevan tehtävän ratkaisussa. Ne eivät itsessään ole ratkaisu ongelmaan. Monet menetelmät soveltuvat useaan eri käyttötarkoitukseen. Hyvä menetelmä on yksinkertainen ja intuitiivinen käyttää. 

 1. A3-kehityssuunnitelma
 2. Aikataulu (Gantt)
 3. Alfavaiheen toteutussuunnitelma
 4. Alfaversio (prototyyppi)
 5. Arvoketjukartta (Value Chain Map)
 6. Arvovirtakartta (Value Stream Map)
 7. Arkkitehtuuripankki
 8. Asiakkaan hoidettava tehtävä (Jobs to be done)
 9. Betavaiheen toteutussuunnitelma
 10. DevOps
 11. Hankesuunnitelma
 12. Hanketoimeksianto
 13. Hankinnan kohde
 14. Hankinnan vertailutaulukot
 15. Hankintamalli
 16. Hankkeen ositus (WBS)
 17. Hukkakävely (Gemba-kävely)
 18. Hyötyjen mittaamissuunnitelma
 19. Jatkuva oppiminen
 20. Juurisyyn etsintä (5 x miksi)
 21. Kalanruoto-kaavio
 22. Kanban (menetelmä)
 23. Kano-malli
 24. Kehitysjono
 25. Kehitystarpeet
 26. Kokeilun teknisten tulosten analyysi
 27. Koodikatselmoinnit
 28. Kustannushyötylaskelma
 29. Käyttäjien osallistamiskäytännöt
 30. Käyttäjäpalautteen analyysi
 31. Laadunvarmistus
 32. Laatukriteeripuu
 33. Laatutalo (House of Quality)
 34. Looginen ratkaisuarkkitehtuuri
 35. Mittaaminen
 36. Muotoilututka
 37. Muutoshallinta
 38. Palvelun mittarit
 39. Palvelutasotavoitteet ja SLA 
 40. PDCA-sykli
 41. Puitesopimusten varmistaminen
 42. Päivittäisjohtaminen (Hoshin Kanri) 
 43. Ratkaisulinjaukset
 44. Reunaehdot
 45. Riippuvuuskaavio (PERT)
 46. Riskien hallinta
 47. Scrum
 48. Seuranta ja raportointi
 49. Sidosryhmien hallinta
 50. SLA
 51. Suunnitelma käytöstä poistosta
 52. Suunnitelma tuotantoon siirtymisestä (käyttöönottosuunnitelma)
 53. Suunnittelukäytännöt
 54. Hankinnan valmistelu
 55. Tarjousten vertailu
 56. Tehtäväluettelo (AP)
 57. Tekninen vuoropuhelu
 58. Tiekartta
 59. Tietosuojan alkukartoitus
 60. Tietosuoja sopimuksissa ja hankinnoissa
 61. Tietosuojatarkistus
 62. Tietosuojan vaikutustenarviointi tai tietosuojan tarkistuslista
 63. Tietoturvan riskianalyysi
 64. Toiminnan nykytila ja muutostarpeet
 65. Tietoturvatarkastus
 66. Tietoturvan riskienkäsittelysuunnitelma
 67. Vaatimukset (ketterä toteutus)
 68. Vaatimukset (perinteinen hanke)
 69. Vaihtoehtojen tunnistaminen
 70. Vaihtoehtotarkastelu
 71. Valmennus
 72. Valmiin määritelmä
 73. Visiolakana
 74. Ympäristön tunnistaminen

 

Luonnos