Beta

Menetelmälaari

Menetelmät ovat työkaluja

Erilaiset menetelmät ovat mekanismeja havaitun ongelman esiintuomiseen ja käsittelyyn. Ne eivät itsessään ole ratkaisu ongelmaan.

Monet menetelmät soveltuvat useaan eri käyttötarkoitukseen. Hyvä menetelmä on yksinkertainen ja intuitiivinen käyttää. Valittua menetelmää saatetaan käyttää pitkään tai vain hetkellisesti.

Käyttäjien tulee perehtyä valitun menetelmän kuvaukseen, jotta sen käyttö on yhdenmukaista ja tehokasta.

Alla on lueteltu käytössä olevat menetelmät.

Käytössä olevat menetelmät

 1. A3-kehityssuunnitelma
 2. Aikataulu (Gantt)
 3. Alfavaiheen toteutussuunnitelma
 4. Alfaversio (prototyyppi)
 5. Arvoketjukartta (Value Chain Map)
 6. Arvovirtakartta (Value Stream Map)
 7. Arkkitehtuuripankki
 8. Asiakkaan hoidettava tehtävä (Jobs to be done)
 9. Betavaiheen toteutussuunnitelma
 10. DevOps
 11. Hankesuunnitelma
 12. Hanketoimeksianto
 13. Hankinnan kohde
 14. Hankinnan vertailutaulukot
 15. Hankintamalli
 16. Hankkeen ositus (WBS)
 17. Hukkakävely (Gemba-kävely)
 18. Hyötyjen mittaamissuunnitelma
 19. Jatkuva oppiminen
 20. Juurisyyn etsintä (5 x miksi)
 21. Kalanruoto-kaavio
 22. Kanban (menetelmä)
 23. Kano-malli
 24. Kehitysjono
 25. Kehitystarpeet
 26. Kokeilun teknisten tulosten analyysi
 27. Koodikatselmoinnit
 28. Kustannushyötylaskelma
 29. Käyttäjien osallistamiskäytännöt
 30. Käyttäjäpalautteen analyysi
 31. Laadunvarmistus
 32. Laatukriteeripuu
 33. Laatutalo (House of Quality)
 34. Looginen ratkaisuarkkitehtuuri
 35. Mittaaminen
 36. Muutoshallinta
 37. Palvelun mittarit
 38. Palvelutasotavoitteet ja SLA 
 39. PDCA-sykli
 40. Puitesopimusten varmistaminen
 41. Päivittäisjohtaminen (Hoshin Kanri) 
 42. Ratkaisulinjaukset
 43. Reunaehdot
 44. Riippuvuuskaavio (PERT)
 45. Riskien hallinta
 46. Scrum
 47. Seuranta ja raportointi
 48. Sidosryhmien hallinta
 49. SLA
 50. Suunnitelma käytöstä poistosta
 51. Suunnitelma tuotantoon siirtymisestä (käyttöönottosuunnitelma)
 52. Suunnittelukäytännöt
 53. Hankinnan valmistelu
 54. Tarjousten vertailu
 55. Tehtäväluettelo (AP)
 56. Tekninen vuoropuhelu
 57. Tiekartta
 58. Tietosuojan alkukartoitus
 59. Tietosuoja sopimuksissa ja hankinnoissa
 60. Tietosuojatarkistus
 61. Tietosuojan vaikutustenarviointi tai tietosuojan tarkistuslista
 62. Tietoturvan riskianalyysi
 63. Toiminnan nykytila ja muutostarpeet
 64. Tietoturvatarkastus
 65. Tietoturvan riskienkäsittelysuunnitelma
 66. Vaatimukset (ketterä toteutus)
 67. Vaatimukset (perinteinen hanke)
 68. Vaihtoehtojen tunnistaminen
 69. Vaihtoehtotarkastelu
 70. Valmennus
 71. Valmiin määritelmä
 72. Visiolakana
 73. Ympäristön tunnistaminen

 

Luonnos