Beta

Menetelmälaari

Menetelmät auttavat käsillä olevan tehtävän ratkaisussa. Ne eivät itsessään ole ratkaisu ongelmaan. Monet menetelmät soveltuvat useaan eri käyttötarkoitukseen. Hyvä menetelmä on yksinkertainen ja intuitiivinen käyttää.

Tärkeimmät ohjeet ja asiakirjapohjat

Strategiset tavoitteet

 • täydennetään salkunhallintaan kytkemisen osalta mahdollisesti myöhemmin

Salkun hallinta

 • täydennetään mahdollisesti myöhemmin

Ohjelman hallinta

 • täydennetään mahdollisesti myöhemmin

Projektin hallinta

Täydentävät lisäpohjat

 Keskeiset projektisuunnittelun menetelmät

 Jatkuvan kehitystoiminnon hallintamenetelmät

 • määritellään mahdollisesti myöhemmin

Määräystenmukaisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Kaikki menetelmät

 1. A3-kehityssuunnitelma
 2. Aikataulu (Gantt)
 3. Alfavaiheen toteutussuunnitelma
 4. Alfaversio (prototyyppi)
 5. Arvoketjukartta (Value Chain Map)
 6. Arvovirtakartta (Value Stream Map)
 7. Arkkitehtuuripankki
 8. Asiakkaan hoidettava tehtävä (Jobs to be done)
 9. Betavaiheen toteutussuunnitelma
 10. Business case
 11. DevOps
 12. Hanketoimeksianto
 13. Hankinnan kohde
 14. Hankinnan valmistelu
 15. Hankinnan vertailutaulukot
 16. Hankintamalli
 17. Hankkeen ositus (WBS)
 18. Hukkakävely (Gemba-kävely)
 19. Jatkuva oppiminen
 20. Juurisyyn etsintä (5 x miksi)
 21. Kalanruoto-kaavio
 22. Kanban (menetelmä)
 23. Kano-malli
 24. Kehitysjono
 25. Kehitystarpeet
 26. Kokeilun teknisten tulosten analyysi
 27. Kokonaisarkkitehtuuri
 28. Kompassijohtaminen (Hoshin Kanri) 
 29. Koodikatselmoinnit
 30. Kustannushyötylaskelma ja sen mittaaminen
 31. Käyttäjien osallistamiskäytännöt
 32. Käyttäjäpalautteen analyysi
 33. Käyttöönottosuunnitelma
 34. Laadunvarmistus
 35. Laatukriteeripuu
 36. Laatutalo (House of Quality)
 37. Looginen ratkaisuarkkitehtuuri
 38. Loppuraportti ja oppien keruu
 39. Mittaaminen
 40. Muotoilututka
 41. Muutoshallinta
 42. Palvelun mittarit
 43. Palvelutasotavoitteet ja SLA 
 44. PDCA-sykli
 45. Projektisuunnitelma
 46. Puitesopimusten varmistaminen
 47. Ratkaisulinjaukset
 48. Reunaehdot
 49. Riippuvuuskaavio (PERT)
 50. Riskien hallinta
 51. Scrum
 52. Seuranta ja raportointi
 53. Sidosryhmien hallinta ja viestintä
 54. SLA
 55. Suunnitelma käytöstä poistosta
 56. Suunnittelukäytännöt
 57. Tarjousten vertailu
 58. Tehtäväluettelo (AP)
 59. Tekninen vuoropuhelu
 60. Tiekartta
 61. Tietosuojan alkukartoitus
 62. Tietosuoja sopimuksissa ja hankinnoissa
 63. Tietosuojatarkistus
 64. Tietosuojan vaikutustenarviointi tai tietosuojan tarkistuslista
 65. Tietoturvan riskianalyysi
 66. Toiminnan nykytila ja muutostarpeet
 67. Tietoturvatarkastus
 68. Tietoturvan riskienkäsittelysuunnitelma
 69. Vaatimukset (ketterä toteutus)
 70. Vaatimukset (ohjelma tai projekti)
 71. Vaihtoehtojen tunnistaminen
 72. Vaihtoehtotarkastelu
 73. Valmentaminen (coaching)
 74. Valmiin määritelmä
 75. Viestinitäsuunnitelma ja sidosryhmät
 76. Visiolakana
 77. Ympäristön tunnistaminen

 

Luonnos