Beta

Jatkuvan kehityksen roolit ja vastuut

Tuote/palveluorganisaatio on pysyvä organisaatio, joka vastaa tuotteensa tai palvelunsa jatkuvasta toiminnasta ja asiakaspalvelusta sekä kaikesta siihen liittyvästä kehittämisestä. Yleistermi tällaiselle organisaatiolle on DevOps. DevOps-tiimit ovat yleisiä digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Ne ovat yleistymässä myös data- ja AI-toiminnan ohjauksessa.

Kehmet-jatkuva-vs-hankeohjaus-kuva.png

 

Jatkuva kehittäminen kuten DevOps-tiimit eivät perustu erillisiin kehitysprojekteihin. Kehittäminen ja käyttö ovat yhtä ja samaa jatkuvaa toimintaa yhden ja saman ohjauksen alla.

DevOps:lla tavoitellaan sujuvampaa ja katkotonta yhteistyötä kehittämisen ja varsinaisen jatkuvan toiminnan välillä.

DevOps ydinroolit

 • Tuotteen tai palvelun hallinnollinen omistaja (usein viranhaltija)
 • Tuoteomistaja
 • Tuote/palveluoperatiiviset asiantuntijat
 • Automatisoidun laadunvarmistus- ja käyttöönottoprosessin asiantuntijat
 • Tuote/palvelukehityksen asiantuntijat
 • Määräystenmukaisuuden varmistamiseen tarvittavat asiantuntijat
 • Tuote/palveluviestinnän ja -tuen asiantuntijat
 • Tiimifasilitaattorit (esim. SCRUM Master)

Ohjaamisen vastuu DevOps:ssa

Kehittämisen ohjaaminen edellyttää aina ainakin yhden viranhaltijan tai toimielimen vastuualueeseen kytkemistä. Tämä henkilö on useimmiten johtoryhmän tai ohjausryhmän puheenjohtaja. Kun kehittämistä johdetaan jatkuvana vakioituna toimintona yhdessä palvelun ylläpidon ja tuen kanssa johto/ohjausryhmä vastaa sekä kehittämisestä, että jatkuvasta palvelusta.

Kehmet-devopsorganisaatio-kuva.png

Johto/ohjausryhmän kokoonpanosta tulisi löytyä seuraavat roolit:

 • Puheenjohtaja on päävastuullinen viranhaltija tai toimielimen toimivaltaa käyttävä henkilö
 • Palvelun omistaja - on johtaja tai päällikkö, joka ei suoraan operoi kehitettävää palvelua, mutta vastaa toimivallaan siitä. Hän siis vastaa sekä palvelun operoinnista, että kehittämisestä. DevOps:ssa hän voi myös olla suoraan puheenjohtaja.
 • Toteuttavan organisaation edustajat ovat tärkeitä jäseniä, koska he vastaavat toteutukseen kiinnitettävistä resursseista
 • Palvelupäällikkö valmistelee ja tuo asiat päätettäväksi

 

 

 

 

 

 

 

 

Luonnos