Beta

Projekti

image/svg+xml Linkit:- Tarkistuslistat- Asiakirjat- Ohjeet P4 P4 JA JA P3 P3 P2 P2 P1 P1 P0 P0 Projekti-idea/Asiakas-tarve Projekti-idea/Asiakas-tarve Hyötyjenarviointi Hyötyjenarviointi Lopetusvaihe Lopetusvaihe Toteutusvaihe Toteutusvaihe Suunnittelu-vaihe Suunnittelu-vaihe Valmistelu-vaihe Valmistelu-vaihe

Huomioi määräykset

Laki, asetukset, erilaiset viranomaismääräykset, olemassa olevat sopimukset sekä organisaation omat säännöt ja ohjeistus asettavat reunaehtoja tekemiselle.

Tapahtuipa kehittäminen erillisessä projektissa tai osana jatkuvaa toimintaa, tulee aina tietää, millaista sääntelyä kehittämisen kohteena olevaan asiaan liittyy. Viranomaismääräykset ovat velvoittavia ja niiden huomiotta jättämisestä voi seurata vakaviakin sanktioita.

LINKKI MÄÄRÄYSTENMUKAISUUDEN SIVUILLE

Elinkaaren vaiheet ja porttipäätökset (P)

Projektin elinkaari jaetaan projektin johtamisen näkökulmasta neljään päävaiheeseen: Valmisteluvaihe, Suunnitteluvaihe, Toteutusvaihe ja Lopetusvaihe. Nämä ovat vaiheet, joiden kautta projekti johdetaan riippumatta siitä, minkä tyyppisestä projektista on kyse.

Projektin jokainen vaihe alkaa ja loppuu päätöksentekopisteeseen. Niitä kutsutaan porteiksi tai porttipäätöksiksi. Projektijohtamismallissa on viisi porttia (P0–P4) sekä projektin jälkiarviointi (JA). Jokaisessa portissa projektin tilanne arvioidaan ja tehdään päätös, saako projekti luvan edetä seuraavaan vaiheeseen.

P0 Valmistelun aloitus
P1 Suunnittelupäätös
P2 Toteutuspäätös
P3 Tuotosten hyväksyminen
P4 Lopettamispäätös
JA Jälkiarviointi

Virstanpylväät (Milestones, MS)

Virstanpylväät liittyvät konkreettiseen projektityöhön. Ne jakavat projektin toteutusvaiheen aikatauluseurannan kannalta tarkoituksenmukaisempiin ja samalla hallittavampiin vaiheisiin. Toteutuksen vaiheistus joko suunnitellaan aina projektikohtaisesti tai suunnitteluvaiheessa hyödynnetään tietylle projektityypille erikseen määriteltyä toteutusmallia. Virstanpylväät liittyvät siis konkreettisen projektityön edistymiseen tai tuloksiin. Niiden avulla projektipäällikkö seuraa ja raportoi projektin edistymistä mm. projektin ohjausryhmälle, ohjelmalle tai kehityssalkun johtoryhmälle.

Luonnos