Beta

Kokeilu

Kokeiluita tehdään eri tarkoituksissa ja eri tavoin:

  1. Kevyt ja nopea kokeilu projektin tai muun kehittämisponnistuksen alkuvaiheessa, jolla testataan esimerkiksi mahdollista tuotetta, palvelua tai toimintatapaa
  2. Innovaatioon tähtäävä kokeilu, jonka tarkoituksena on uudistaa toimintaa ja luoda kokonaan uusia innovatiivisia ratkaisuja.

Kevyt kokeilu osana (projektin) valmistelua

Jos kehitettävän kokonaisuuden tavoitteiden määrittely osoittautuu vaikeaksi, voi olla tarkoituksenmukaista tehdä ketterä kokeilu erilaisten vaihtoehtojen testaamiseksi. Valmisteluvaiheen osana toteutetun kokeilun tavoitteena on kokeilla kevyesti tulevan palvelun mahdollista toteutustapaa tai tuotosta ja saada käyttäjiltä varmistus sille, että valittu suunta on oikea. Samalla testataan, että mahdolliselle uudelle palvelulle suunniteltu toimintaprosessi on mielekäs ja että palvelun suurimmat tekniset riskit saadaan luultavimmin ratkaistua.

Huomaa, että kokeilussa ei ole kysymys vielä varsinaisesta palvelun tai toimintatavan toteutuksesta, vaan vasta kevyin kustannuksin tuotettavasta prototyypistä, "alfasta". Rahoitus hoidetaan tavanomaisesti osana normaaleja toiminnan kuluja, koska ideana on se ettei vielä ei vielä sitouduta varsinaiseen investointiin. Mikäli vaiheessa tarvitaan ulkopuolisia resursseja, tulee selvittää kaupungin soveltuvat puitesopimukset, joita tulee ensisijaisesti hyödyntää hankintoja toteutettaessa. 

Tutkimus- tai kokeiluhankkeissa kokeilua käytetään usein itsenäisenä kehitysjaksona ilman aikomusta siirtyä varsinaiseen kehittämiseen tai tuotantoon. Valmistelun ja siihen kuuluvan kokeilun luonne muuttuu perusteellisemmaksi  jos alusta asti on tarkoituksena päätyä virallisesti käyttöönotettavaan ratkaisuun. Tällöin myös määräystenmukaisuus pitää huomioida jo kokeilun alkaessa.

Alfan eteneminen

 

Uusiin innovaatioihin tähtäävä kokeilu

Kokeilukulttuuri on koko yhteiskuntaa läpileikkaava toimintamalli, joka haastaa vanhoja rakenteita, tavoittelee uusia innovatiivisia ratkaisuja ja vaatii asennemuutosta.

Kokeiluissa huomioitavaa

Kokeiluissa lähtökohtana on, että kehittämistyössä ei käsitellä oikeita henkilötietoja, vaan ainoastaan synteettistä tai anonymisoitua dataa. Jos kehittämisessä kuitenkin käytetään oikeita henkilötietoja, on tietosuojatoimenpiteet alkaen alkukartoituksesta tehtävä myös kokeilussa tuotettavan prototyypin osalta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luonnos