Beta

Tietoturva


Tietoturva Helmessä

Tietoturvan ohje Kehmetissä


Tietoturva tarkoittaa kaikenlaisten tietojen turvaamista vääristymiseltä ja asiattomalta käytöltä sekä varmistamista, että tiedot ovat saatavilla kun niitä tarvitaan.  Tietoturva on muodostuu sekä teknisistä että hallinnollisista toimenpiteistä ja on yksi tietosuojan toteuttamisen keino.  

Tietoturvan muistilista

Kehmet-TIETOTURVAN-PROSESSI-kuvitus-kuva.png

 

Kehittämisen tyylit ja tietoturva

Alla olevasta pudotusvalikosta löydät tietoa siitä, kuinka tietoturvaprosessit nivoutuvat eri kehittämistyyleihin. Huomaa, että tietoturva on aina huomioitava kehitystyössä tyylistä riippumatta.  

Projektimalli

Projektimalli kuvaa projektin etenemisen vaiheittain sekä vaiheisiin liittyvät päätöspisteet ("porttipäätökset"). Viranhaltija vastaa siitä, että tietoturvaan liittyvää määräystenmukaisuutta noudatetaan: 

Jatkuva palvelukehittäminen

Jatkuvassa palvelukehittämisessä ja muussa projektoimattomassa kehittämistyössä on tärkeää määritellä sykli määräystenmukaisuuden toteutumisen säännölliselle seurannalle. On huolehdittava siitä, että määräystenmukaisuutta noudatetaan myös kokeiluissa.  
Tuoteomistaja vastaa määräystenmukaisuuden noudattamisesta.

Lisätietoja

Lisätietoja saat organisaation tietoturva-asiantuntijalta.

Tietoturvasta muualla

Luonnos