Beta

Projektijohtamismallin esittely

image/svg+xml Projektinjohtamisen taso Salkunjohtamisen taso Toteutuksen taso(projektikohtainen) Projektintuotos Suunnittelu-päätös Tuotostenhyväksyminen Projektinlopetus Jälki-arviointi Valmistelunaloitus Toteutus-päätös Lopetus Toteutuksen ohjaus Projektinsuunnitelu Asettaminen Projekti-idea/Asiakas-tarve Projekti-idea/Asiakas-tarve Hyötyjenarviointi Hyötyjenarviointi P4 P4 JA JA P3 P3 P2 P2 P1 P1 P0 P0 Lopetusvaihe Lopetusvaihe Toteutusvaihe Toteutusvaihe Suunnittelu-vaihe Suunnittelu-vaihe Valmistelu-vaihe Valmistelu-vaihe

Projektijohtamismalli

Projektijohtamismallin perusrakenne kuvaa ja konkretisoi projektijohtamisen eri tasot, projektin elinkaaren vaiheet ja etenemiseen liittyvät porttipäätökset. Projektijohtamismallia voidaan soveltaa eri tyyppisiin projekteihin, joten kaksi ylintä tasoa on hyvin geneerisiä. Linkitys projektityön toteutukseen tehdään määrittämällä toteutukselle  tarkistuspisteitä (MS). Totetuksen taso (alimpana kuvassa) on jokaiselle projektille omanlainen, eli se pitää suunnitella aina erikseen, toki aiempia toimivia ratkaisuja ja ohjeita hyödyntäen.

Projektijohtamisen malliin voit tutustua lisää yllä olevan kuvan tai oheisten linkkien avulla:

Projektijohtamismallin rakenne ja sisältö perustuu ABC Projektijohtamismalliin™, joka on kehitetty Suomen Projekti-Instituutti Oy:ssä.

Soveltaminen

Projektijohtamismallia voidaan soveltaa hyvin erityyppisissä projekteissa, esimerkiksi:

 • Palvelun kehittämisprojekteissa
 • Toiminnan kehittämisprojekteissa
 • ICT-infraprojekteissa
 • Suunnitteluprojekteissa jne.

Esimerkiksi Kaupunkiympäristön toimialalla on tunnistettu seuraavat projektityypit, ja projektijohtamismallia sovelletaan näistä useimmissa:

Toiminnan kehittämisen projekti Projekti kehittää palvelua, prosessia tai toimintatapaa, jonka asiakas on sisäinen (hallinnollinen prosessi, työvälineet / -tavat / -ergonomia, HR-, IT-tai muu tukipalvelu) tai ulkoinen (esim. kuntalainen, yritys, ulkoinen sidosryhmä).
Tutkimus-ja kokeiluprojekti Selvittää, tuoko uusi menetelmä, toimintatapatai kokeilu hyötyä, jota kaupungin kannattaa soveltaa perustyöhön.Projektille on tyypillistä innovaatiovaihe ja suunnitelman tarkennus ennen varsinaisen kokeilun tai tutkimuksen toteuttamista.
Toiminnan varmistusprojekti Jatkuvuusprojektin tarkoituksena on turvata jonkun toiminnan jatkuvuus ilman että toimijat välttämättä huomaavat juurikaan mitään muutosta.
Suunnitelma-projekti Projekti, jonka lopputuotoksena syntyy suunnitelmadokumenttejajotka mahdollistavatketjun seuraavan projektin (esim. rakentamisprojektin) toteutumisen. Lopulliset hyötytavoitteet saavutetaan vasta projektiketjun lopuksi.
Rakentamisen projekti Rakennuksen tai infran rakentaminen/rakennuttaminen.

Esimerkkejä muilta toimialoilta.

Yhteisen projektimallin hyödyt

 • Selkeä tapa edistää projektia vaiheesta toiseen.
 • Yhteisesti ymmärretty tapa toimia eri projektirooleissa (kuten projektipäällikkö ja omistaja).
 • Projektin tarvitsemien yhteisten palveluiden tunnistaminen jo suunnitteluvaiheessa, jolloin vähennetään yllätyksiä, jotka vaikuttavat projektin aikatauluun tai kustannuksiin. 
 • Parempi näkyvyys toimialalla käynnissä oleviin projekteihin (salkunhallinta).
 • Projektin tuottamien hyötyjen mittaaminen.
 • Meneillään olevan projektin projektiryhmään liittymisen helpottuminen yhdenmukaisen dokumentaation myötä.
 • Lisäksi mallin käyttöön sitoutumisella voidaan saavuttaa mm. projektien läpimenoaikojen lyhentymistä, samanaikaisesti meneillään olevien projektien määrän pienenemistä ja projektityötä tekevien työviihtyvyyden parantumista.
Luonnos