Beta

Jälkiarvioinnin tarkistuslista


Projektinhallinta

  • Onko jälkiarviointi tehty suunnitelman mukaisesti (saavutettujen hyötyjen vertaus tavoiteltuihin hyötyihin)
  • Tunnistettiinko uusia kehityskohteita?
  • Ovatko lopputulokset hyödynnettävissä muualla?
  • Onko projektin opit otettu käyttöön?

Määräystenmukaisuus

  • Onko määräystenmukaisuuden toteuttamisen prosessi arvioitu ja mahdolliset kriittiset kehittämisaihiot kommunikoitu osa-alueista vastaaville?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luonnos