Beta

Jälkiarvioinnin tarkistuslista ja pohjat

Tarkistuslista


Projektinhallinta

  • Onko jälkiarviointi tehty suunnitelman mukaisesti (saavutettujen hyötyjen vertaus tavoiteltuihin hyötyihin)
  • Tunnistettiinko uusia kehityskohteita?
  • Ovatko lopputulokset hyödynnettävissä muualla?
  • Onko projektin opit otettu käyttöön?

Määräystenmukaisuus

  • Onko määräystenmukaisuuden toteuttamisen prosessi arvioitu ja mahdolliset kriittiset kehittämisaihiot kommunikoitu osa-alueista vastaaville?

 

Pohjat ja ohjeet


Projektinhallinta

Minimiyhteistä:


 

 

 

 

 

 

 

 

Luonnos