Beta

Kehmet koulutuskokonaisuus

Kehmet-koulutusohjelma-kuva.png

 

Yleisosaaminen

Jo vuodesta 2015 Helsingin kaupungin tietotekniikkakoulutuksiin on rakennettu kaupungin tarpeisiin sopivaa yleisosaamisen pohjakoulutusta perustuen akkreditoituihin ja kansainvälisesti ja kansallisesti tunnustettuihin parhaisiin yleiskoulutuksiin. Koulutustarjoama sisältää koulutukset yleisesti parhaiksi käytännöiksi katsotuista ketterän kehittämisen ja perinteisen kehittämisen ja tietohallinnon johtamisen sekä arkkitehtuurijohtamisen viitekehyksistä. Nämä koulutukset toteutetaan aina akkreditoidun kouluttajaorganisaation toimesta eli niiden laatu on aina kansainvälisesti standardoitua ja kontrolloitua. Lisäksi koulutustarjoamassa on yleisosaamiskoulutusta leanin, hankinnan ja tietosuojan ja tietoturvan alueille. Myös nämä koulutukset järjestetään räätälöimättöminä yleiskoulutuksina, mutta kouluttajaorganisaatiot eivät välttämättä ole akkreditoituja.

Yleisosaamiskokonaisuuden tarkoituksena on luoda riittävä perusosaamispohja kehittämisen yleisistä käytännöistä, jotta niitä voi soveltaa Helsingin kaupungin tarpeisiin.

Kehmet-perustaso

Syksystä 2017 lähtien kokonaisuuteen lisättiin Helsingin kaupungin digitaalisiin ratkaisuihin suuntautuvan kehittämisen viitekehyksen ja toimintamallin eli Kehmetin peruskoulutus. Koulutus liimaa yleisosaamisen päälle Helsingin kaupungin kehittämistavan. Koulutus käy läpi kehittämisen toimintamallit sille, miten tehdään tutkimusta, kokeiluja, käyttöönottoon tähtäävää kehittämistä ja miten jatkuvuutta ylläpidetään kehittämällä. Koulutus kiinnittää asiakassegmentointiajattelun ja palvelukategorisointiajattelun kehittämissalkkujen hallintaan.

Työpajat ja kehittämispäivät

Kehmet koulutuskokonaisuutta laajennetaan osallistaviin työpajoihin ja kehittämispäiviin vuoden 2018 aikana. Niiden tarkoituksena on avustaa kaikkia käyttäjiä syvemmälle Kehmetin käyttöön ja samalla huomioida täydennys ja tarkennustarpeita itse Kehmet-kokonaisuudessa. Työpajat ovat tärkeä liimapinta syventäville koulutuksille.

Syventävät Kehmet-koulutukset

Sitä mukaa, kun Kehmet-käyttö yleistyy tarvitaan myös tarkempaa opastusta ja koulutusta. Ensimmäisessä aallossa Kehmet-koulutuskokonaisuutta laajennetaan syventävään tietosuoja- ja tietoturvakoulutukseen. Koulutus tarjoaa yleisen tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen päälle käytännön soveltamisosaamisen, kun ollaan kehittämishankkeen tuoksinassa.

Kehmet-koulutukset ovat ilmaisia

Kehmet-koulutukset ovat ilmaisia Helsingin kaupungin työntekijöille. Tietyt yleiskoulutukset mahdollistavat erillisen sertifiointitentin suorittamisen. Sertifiointitentit eivät kuitenkaan kuulu koulutustarjoamaan, vaan niiden suorittamisesta ja maksamisesta on sovittava erikseen. Kannattaa myös muistaa, että ilmoittamatta jätetystä peruuttamisesta peritään koulutuksen hinta kyseiseltä organisaatiolta.

Seuraavat Kehmet koulutukset


Seuraa Oivan koulutuskalenteria


Mistä osaamista

Kehmet listaa yhteen luukkuun ne kaikki kehittämiseen liittyvät tahot, joilta voi kysyä apua kehittämiseen ja sen resursointiin.

 

Luonnos