Beta

Ideavaihe ja valmistelupäätös P0

image/svg+xml Linkit:- Tarkistuslistat- Asiakirjat- Ohjeet P4 P4 JA JA P3 P3 P2 P2 P1 P1 P0 Projekti-idea/Asiakas-tarve Hyötyjenarviointi Hyötyjenarviointi Lopetusvaihe Lopetusvaihe Toteutusvaihe Toteutusvaihe Suunnittelu-vaihe Suunnittelu-vaihe Valmistelu-vaihe Valmistelu-vaihe

P0 - Valmistelupäätös

Ideavaihe ei varsinaisesti kuulu projektiin. Se kuvaa niitä tapahtumia, joista idea ja tarve projektille syntyy.

Jotta ideaa ja tarvetta voidaan lähteä nopeasti jalostamaan kohti tekemistä, kirjataan idea ylös projektiehdotukseksi. Idea- ja tarvekuvaukset tehdään yleensä linja-/prosessityönä ja projektiehdotuksen voi tehdä vapaamuotoisesti.

Projektin omistaja päättää valmistelun aloittamisesta. Se on P0 - valmistelupäätös.

Pääkysymys: Onko tarvetta?

Tarkistuskysymykset:

  • Täyttääkö projektin määritelmän ja rajat? (auttaa vastaamaan kysymykseen: projektoidaanko?)
  • Onko omistaja tunnistettu? (tärkeä, koska valmisteluvaihe on omistajan vastuulla)
  • Tukeeko strategiaa ja perustehtävää? (kaikella tekemisellä tulisi olla kytkös strategiaan ja perustehtävään ellei projekti ole pakollinen)
  • Onko ulkoisia paineita, pakotteita tai tavoitteita?
  • Tarvitaanko konseptointia, innovointia tai POC? (kokeilun tarpeen kartoitus)

P0-päätöksen tarkistuslista


P0-päätöksen asiakirjapohjat ja tarkistuslista


 

Luonnos