Beta

Esimerkkejä Helsingin kaupungin kehittämisessä

Kehittämisesimerkkien kuvituskuva

Helsingin kaupungin kehittämisen esimerkit ovat tarkoitettu inspiroimaan ja auttamaan kehittämiseen ryhtyviä. Esimerkkejä kerätään aktiivisesti ja kehittämistä tekeviä rohkaistaan tuomaan esiin omia esimerkkejään. 

 

Esimerkki priorisoinnista

Kulttuuri ja vapaa-ajan palvelujen kehityksen yhteydessä löydettiin useita mahdollisuuksia kehittää toimintaa. Miten valita mitä tehdään ensin, kun kaikkea ei voi ottaa työn alle samalla kertaa? Työpajan osallistujat ryhmittelivät kehitysaihiot karkeasti saatavan hyödyn ja tarvittavan panostuksen mukaiseen järjestykseen. Tämä auttoi valitsemaan mihin keskittyä ensin. Katso kehityskohteiden priorisoinnista tarkemmin täältä. Kehmet esimerkki hyöty vaiva jäsentely.png

Lisää esimerkkejä

  1. Kehityskokonaisuuden käynnistäminen - Kuva palvelutarjotin kokonaisuuden toimintaa haluttiin kehittää. Tarvittiin yoi toimialojen tapahtuvaa kehitystä. Miten edettiin, jotta kehittäminen saatiin käyntiin.
  2. Kehittämiskohteen rajaus ja ylätason kuvaus. Kuka on asiakas, mitä hän tarvitsee. Millä prosessiaskeleilla tämä tarve täytetään. Mitä prosessi tarvitsee toimiakseen ja mistä nämä saadaan?
  3. Toiminnan nykytilan kuvaaminen ja kehittäminen - tapahtumaan ilmoittautumisten vastaanoton kuvaaminen ja kehitys. Palvelutarjotin lean kehitys, miten KUVAssa otetaan vastaan tapahtumiin ilmoittautumisia KASKOn toimijoilta
  4. Kehityskohteiden priorisointi. Tarvitaan yhteinen konteksti ja ymmärrys kehityskohteista. Arvioidaan saavutettavien hyötyjen ja tarvittavan panostuksen kautta.
  5. Tulevan toimintatavan kuvaaminen -  tapahtumaan ilmoittautumisten vastaanoton uuden toimintatavan kuvaaminen. 
  6. Sidosryhmien mukaanottaminen - kehittämisen vision koostaminen yhdessä yli toimialojan
  7. Projektivetoisesta kehittämisestä ketterään työtapaan siirtyminen 
  8. Johtoryhmän ja ohjausryhmän rooli ketterässä kehittämisessä

 

Ilmoita listalle oma esimerkkisi

Kehmet on jatkuvasti kehittyvä ja kaupungin kehittämistarpeisiin mukautuva kokonaisuus. Haluamme edistää hyvien kehityskäytäntöjen jakamista ja muilta oppimista. Jos sinulla on esimerkki, jonka olisit valmis jakamaan muille, olisimme siitä kovin kiinnostuneita.

 

Tukea kehittämiseen

Kehmet tarjoaa ohjeita, pohjia ja esimerkkejä kehittämisestä. Toivomme näillä on auttaa ja innostaa kaikkia kehittämään toimintaa omalta osaltaan. Jos kuitenkin tarvitset lisäapua tai tukea kehittämisen aloittamiseen tai edistämiseen, tarjolla on seuraavia vaihtoehtoja:

Luonnos