Beta

Kehittämisen tyyli

image/svg+xml TOIMEENPANON TYYLI TOIMEENPANON TYYLI PROJEKTOIMATON PROJEKTIT JATKUVAKEHITYS JATKUVAKEHITYS PROJEKTIT LEAN LEAN PROJEKTOIMATON

Projekti, jatkuvaa vai kokeilua

Kehittämisen organisointiin ja toteutukseen on useita toteutustapoja. Mikään tapa ei ole itseisarvo tai ylitse muiden vaan niistä kannattaa valita tarpeeseen tarkoituksenmukaisin.

 

image/svg+xml Jatkuva palvelukehitys Jatkuva palvelukehitys Pienkehitys Pienkehitys Kokeilut Kokeilut Projektit Projektit Pienkehitys Jatkuva palvelukehitys Kokeilut Projektit Linkit:
PROJEKTI Voi olla perinteinen (vesiputous), ketterä tai näiden yhdistelmä
JATKUVA KEHITYS Jatkuva palvelukehitys Pysyvän kehitystiimin tekemää kehitystä yleensä tietyn palvelun ympärillä
Pienkehitys Ei-projektoitua kehittämistä, jota tehdään tyypillisesti varsin epämuodollisesti tietyn organisaatioyksikön voimin
KOKEILU Tapa testata jotain uudenlaista toiminta-, toteutustapaa tai palvelua

Lisäksi Lean-filosofiaan pohjautuvia periaatteita voi ja kannattaa käyttää kaikessa kehittämisessä. Ne ovat taloudellinen ja tehokas tapa parantaa organisaation toimintaa osana normaalia tekemistä hyödyntämällä asiantuntijoiden kokemusta.

Palvelumuotoilun menetelmillä tuodaan asiakasnäkökulma vahvasti kehittämiseen.

 

Projekti

Projekti on linjatyöstä erillinen kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus, joka toteutetaan ennalta määritellyn lopputuotoksen aikaansaamiseksi. Projektilla on aina:

  • tuotostavoitteet (mitä projektin tuotoksena syntyy)
  • hyötytavoitteet (mitattavat hyödyt lähtötilanteeseen nähden)
  • toteutuksen tavoitteet (aikataulu, kustannukset, laajuus)
  • oma tilapäinen organisaatio

Riippuen tarpeista ja tavoitteista, projekti voidaan toteuttaa lineaarisesti (vesiputousmaisesti), ketterästi tai näiden yhdistelmänä.

Tyypillisesti projektointia kannattaa harkita, jos organisaatiota jatkuvalle palvelukehittämiselle ei ole valmiiksi olemassa ja kehitystyö on suhteellisen suuri ja haastava. Projektoinnin rajat tulee ja määritellä kussakin organisaatiossa erikseen.

 

Esimerkki Kaupunkiympäristön projektirajoista

KYMP_projektin rajat.png

Lähetä oman organisaatiosi projektoinnin rajat niin lisäämme sen sivustolle!

 

Jatkuva palvelukehittäminen

Jatkuva palvelukehittäminen tapahtuu yleensä tietyn palvelun ympärille pystytetyn kehitystiimin (tai tiimien) voimin. Se edellyttää siis selkeää tuoteomistajuutta ja kiinteää pysyväisluonteista kehitystiimiä. Palvelusta vastaava henkilö (tuoteomistaja) ja kehitystiimi toimivat tiiviissä yhteistyössä tavoitteiden kirkastamiseksi ja saavuttamiseksi. Kehittämistyötä tehdään tyypillisesti ketteriä toimintatapoja noudattaen. Se sopiikin toteutustavaksi, kun asiakastarpeen aito ymmärtäminen ja täyttäminen on kriittistä eikä sen täyttämiseksi ole tarjolla tyydyttävää tuotetta tai valmisratkaisua. Ketterä toteutus edellyttää palvelusta vastaavalta runsasta ajankäyttöä sekä kehitystyön aktiivista ohjaamista.

Pienkehittäminen

Pienkehittäminen on ei-projektoitua pienimuotoista kehittämistä, jota tehdään tyypillisesti linjatyönä tietyn organisaatioyksikön sisällä. Pienkehittäminen ei täytä projektin kriteerejä, joten sen organisointi voi olla hyvin kevyt. Kehittämisen ympärille voidaan nimetä muutama henkilö tai työryhmä, ja kehittäminen on varsin epämuodollista. Silti, tietyt lainsäädännölliset velvoitteet mm. määräystenmukaisuus on varmistettava myös pienkehittämisessä. Lisäksi kannattaa huomioida Lean-periaatteet ja ottaa soveltuvin osin sen menetelmiä käyttöön myös pienkehittämisessä.

Kokeilu

Kokeilua voidaan käyttää tilanteissa, jossa kehitystyötä aloitettaessa ei ole täysin selvää käsitystä siitä, millaista asiakastarvetta ollaan täyttämässä ja miten se voidaan täyttää. Kokeilulla on tavoite, jota testataan rajatulla joukolla ja rajatussa paikassa. Kokeilulle määritellään myös selkeästi alku ja loppu.

Kokeilujen avulla toimenpiteiden hyödyllisyyttä tai tiettyä palvelua voidaan pienimuotoisesti testata ja tutkia ennen niiden laajempaa käyttöönottoa. Jos jokin kokeiltava asia tai toimintatapa ei toimi, sekin on jo itsessään tulos. Hyvä kokeilu maksaa siten itsensä, eli esimerkiksi parantaa palveluita sekä synnyttää kustannussäästöjä.

Menetelmän valinta

Menetelmän valinnassa kannattaa ottaa huomioon useita asioita. Käytä näitä kriteerejä suuntaviivoina ja sovella tarpeen mukaan. Huomaa myös, että menetelmää voidaan vaihtaa kesken hankkeen, esimerkiksi kokeiluna aloitettu kehitysaktiviteetti voidaan toteuttaa projektina. Vastaavasti leanin mukaista jatkuvaa parantamista voidaan tehdä myös kesken projektien, kohdistuen projektien tekemisen tapaan tai varsinaiseen työprosessiin.

Toteutusmallin valinta.png 

Luonnos