Beta
image/svg+xml PALVELUT PALVELUT ASIAKASSEGMENTIT ASIAKASSEGMENTIT KEHITTÄMINEN KEHITTÄMINEN eli kehittämisen elinkaari INNOVAATIOSUPPILO eli kehittämisen elinkaari INNOVAATIOSUPPILO TUTKIMUSJA IDEAT TUTKIMUSJA IDEAT KOKEILUJAVALINTA KOKEILUJAVALINTA INVESTOINTI INVESTOINTI KÄYTTÖJA ARVO KÄYTTÖJA ARVO DIGITAALISETKYVYKKYYDET DIGITAALISETKYVYKKYYDET TOIMITTAJATHANKINNAT TOIMITTAJATHANKINNAT

Salkkualueet ja elinkaari

Helsingin kaupungin asiakkaita ovat esimerkiksi kaupunkilaiset, kaupungissa työskentelevät, turistit, kaupungissa toimivat yritykset ja yhteisöt. He käyttävät kaupungin ydinpalveluja. Kaupungin palvelurekisterissä niitä on noin 750kpl, joista yli 500 perustuu lakisääteisesti kunnille asetettuihin tehtäviin.

Jotta ydinpalveluja voidaan tuottaa, tarvitaan myös kaupungin sisäisiä tukipalveluja. Kaupunki itse on sisäisten tukipalvelujen asiakas, kun taas em. ydinpalvelujen asiakkaat ovat ulkoisia asiakkaita. 

Kehityssalkun ohjauksen avulla varmistetaan, että organisaatiossa kehitetään oikeanlaisia asioita oikeaan aikaan. Hyvin johdettu kehittäminen on myös kytketty palveluhierarkioihin sekä asiakassegmentteihin.

Digitaalisena aikana lähes jokainen palvelu vähintään sisältää digitaalisia kyvykkyyksiä, tai koko palvelu on digitaalinen. Näistä kyvykkyyksistä muodostuu omat salkkunsa. Kehittäminen ja palvelujen operointi vaativat myös hankintoja sekä toimittajia, joiden hallinta on yhtä tärkeää.

Kehitysaktiviteetit kannattaa luokitella innovaatiosuppiloksi elinkaarivaiheisiin, jotta palveluja ja toimintaa muistetaan jatkuvasti kehittää ideoista ja ennakoinnista asiakkaan arvoon saakka.

 

 

 

 

 

Luonnos