Beta

Salkkujohtamisen roolit ja vastuut

Kehityssalkkujen johtaminen

Kehityssalkkujen johtaminen kannattaa perustaa pysyviin johto- ja ohjausryhmiin. Organisaatiorakenteen mukainen salkkurakenne muodostaa entuudestaan tutun hierarkian. Se auttaa ohjaamaan kehittämistä hallintosäännön ja toimintasääntöjen periaatteiden mukaisesti. Salkuilla kannattaa muodostaa organisaatiohierarkian lisäksi matriisimaisia yhteisnäkymiä. Kaikkein tärkeimmät kärkihankkeet voidaan lisäksi koostaa strategiseen salkkuun.

 

On keskeistä määrittää:

  • Missä salkussa tehdään projektia koskevat päätökset ja minkä johtoryhmän tai ohjausryhmän toimesta.
  • Missä salkuissa projektia seurataan

Kehityssalkun johtoryhmän vastuulla on päättää, mitkä projektit toteutetaan. Jokaisen salkun johtoryhmän tai ohjausryhmän tulisi olla päätösvaltainen jokaisen salkkuun kuuluvan projektin toteutuksesta, jotta eskalointia tarvitaan vain poikkeustapauksissa. Se tarkoittaa olennaisten viranhaltijoiden/toimielinten päätäntävallan kohdentamista tai delegoimista salkun johto/ohjausryhmään. Ohjausryhmien jäseniksi tarvitaan ensisijaisesti päätöksenteon kannalta oleelliset henkilöt.

 

Kehityssalkun johtamisen päätarkoituksena on:

  • maksimoida projekteihin sijoitetun investoinnin tuotto.
  • varmistaa projektien tehokas resursointi ja
  • varmistaa, että projektit toteuttavat voimassa olevaa strategiaa.

Projektitoimisto tai muutostoimisto

Projektitoimisto tai muutostoimisto palvelee salkkua ja on salkun tehokkaan toiminnan kannalta tärkeä toiminto. Se tukee johtoryhmää keräämällä ja yhteenvetämällä tietoa salkkuun kuuluvista projekteista ja muista kehittämiskokonaisuuksista. Tämän tuen avulla varmistetaan tiedolla johtaminen, eli että salkun johtoryhmällä on päätöksiä tehdessään paras tieto ja hyvä kokonaiskuva saatavilla. Projektitoimisto tai muutostoimisto antaa sparrausta ja tukea salkkuun kuuluville projekteille sekä kehittää ja ylläpitää yhteisiä ohjeita.

Luonnos