Beta

Jatkuva oppiminen

 


Lisätietoa


Jatkuva oppiminen lisää hankkeen tehoa

Jatkuvan oppimisen käytännöt varmistavat, että hankkeen työtapoja tarkastellaan jatkuvasti ja niitä kehitetään kokeiluilla sen sijaan, että jatkuvasti painitaan samojen ongelmien kanssa. Tällä tavoin hankkeen työskententelystä saadaan asteittain tehokkaampaa, ja haaste jota hankkeessa ratkaistaan saadaan yhä paremmin haltuun.

Säännölliset kokoontumiset tehokkaimpia

Käytännössä ketterien menetelmien väline jatkuvaan oppimiseen on ns. retrospektiivit eli reflektointitilaisuudet, joihin hankkeen toteutustiimi kokoontuu säännöllisesti tarkastelemaan menneitä työtapoja, oppimaan ja sopimaan muokkauksista yhteisiin toimintatapoihin.

Tarkasteluun osallistuvat päivittäisen kehitystyön aktiiviset jäsenet, ja sen aiheeksi voidaan valita esim. mennyt kehitysjakso (esim. sprintti), pidempi aikaväli (esim. betavaihe) tai tietty ajankohtaiseksi koettu teema (esim. tiimin kommunikointikäytännöt).

Perinteisissä toteutuksissa on ollut vallalla käytäntö, jossa reflektointitilaisuus on järjestetty hankkeen päätösvaiheessa. Tässä kuitenkin menetetään mahdollisuus työn tehostamiseen jo hankkeen aikana. Tästä syystä jatkuvat oppimisen mahdollisuudet toimivat hankkeen hyväksi tehokkaammin, kun oppeja kerätään jokaisen toteutusvaiheen lopussa ja niitä hyödynnetään seuraavan vaiheen suunnitelmia laadittaessa.

 

 

Lisätietoa

Luonnos