Beta

Salkunhallintasanasto

Kaupungin strategiaosastossa käytetyt salkunhallintaa (portfolionhallintaa) koskevat termit (valmistelussa)

 

Portfoliosanasto selitteineen löytyy täältä

 

Portfoliohierarkia

 1. Portfolio - salkku - kehitysportfolio
 2. (portfolion) taso
 3. Teema
 4. Ohjelma
 5. Hanke
 6. Projekti vs. jatkuva kehitys vs. oman toimen ohella
 7. Idea
 8. Kehitysaihio - epic

Portfolion tavoitteet ja kohdentaminen

 1. Tavoite - hyöty
 2. Mittari
 3. KPI - avainmittari
 4. Kehityskohde
 5. Ydinpalvelu (-prosessi)
 6. Tukipalvelu (-prosessi)
 7. Hallinto (ja -prosessi)

Portfolion ajoittaminen

 1. Tiekartta - roadmap
 2. Rajapyykki - milestone
 3. Päätösportti - toll gate
 4. Aikataulu - Gantt - Sprint - Kanban

Roolit ja vastuut portfolionhallinnassa

 1. Viranhaltija ja toimielin
 2. Sponsori
 3. Johtoryhmä ja ohjausryhmä
 4. Portfoliopäällikkö
 5. Ohjelmapäällikkö - hankepäällikkö - projektipäällikkö
 6. Tuoteomistaja

Portfolion seuranta ja toimenpiteet

 1. RAID
 2.  Hyväksymisprosessi

Portfolion rahoittaminen

 1. Budjetti
 2. Määräraha
 3. Siirtomääräraha
 4. Investointi
 5. Käyttökulu
 6. Nettobudjetti
 7. Bruttobudjetti

Työsisällöt portfoliossa

 1. Työjono - backlog
 2. Ominaisuus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luonnos