Beta

Jatkuvan kehittämisen ohjauksen roolit ja vastuut

Jatkuvan kehittämisen ohjaus

Kehittämiselle nimetään ohjaus/johtoryhmä, joka vastaa koko kehitysaktiviteetista ja sen tuloksellisuudesta. Riittävää kokoonpanoa johtaa kehittämisalueesta päävastuullinen viranhaltija tai päävastuullisen toimielimen toimivaltaa käyttävä henkilö. Ainakin seuraavien roolien tulisi löytyä ohjaus/johtoryhmästä. Osa rooleista kuuluu usein yhdelle ja samalle henkilölle. Ihannetapauksessa sama kokoonpano ohjaa sujuvasti sekä kehittämistä että ylläpitoa.

  • Puheenjohtaja on päävastuullinen viranhaltija tai toimielimen toimivaltaa käyttävä henkilö
  • Kehitysaktiviteetin omistaja voi olla joko sama tai kokonaan toinen henkilö esim. palvelualueen päällikkö. Hän kuitenkin on hankkeen sponsori ja useimmiten alulle panija.
  • Toteuttavan organisaation edustajat ovat tärkeitä jäseniä, koska he vastaavat toteutukseen kiinnitettävistä resursseista
  • Ylläpitävän organisaation edustaja on tärkeä, koska hän vastaa tulosten jalkautumisesta ja käytöstä
  • Palvelun omistaja - on johtaja tai päällikkö, joka ei suoraan operoi kehitettävää palvelua, mutta vastaa toimivallaan siitä
  • Tuoteomistaja tai hankepäällikkö valmistelee ja tuo asiat päätettäväksi

Ohjaus/johtoryhmän jäsenten roolit ja vastuut:

Vastuu Rooli
Puheenjohtaja Viranhaltijan mandaatti ohjata hanketta. Johtaa ryhmää. Hyväksyy, päättää tai vie ylempään päätöksentekoon hankkeen tuloksenteon kannalta tärkeät asiat (liittyen esim. sisältöön, kustannuksiin, rahoitukseen, henkilöstö-, materiaali- ja muihin resursseihin)
Kehitysaktiviteetin omistaja Vastaa siitä, että kehitysaktiviteetilla tavoiteltu lisäarvo mahdollistuu. Vastaa siitä, että kehitettävän palvelun omistaja saa kehitysaktiviteetin tuloksena käyttöönottokelpoiset tulokset. Usein sama henkilö, muttei aina.
Toteuttavien organisaatioiden edustajat Vastaa, että kehitysaktiviteetilla on tarvittavat resurssit. Huolehtii oman organisaationsa osalta riittävien resurssien saatavuudesta.
Ylläpitävän organisaation edustaja Vastaa palvelun ylläpito-organisaatiosta. Kehitettävän palvelun ylläpito-organisaation resursseista ja toimivuudesta vastaava.
Palvelun omistaja Vastaa kehitettävän palvelun lisäarvon tuotosta palvelun päivittäiskäytössä. Kehitettävän palvelun lisäarvosta ja laadusta vastaava.
Tuoteomistaja tai hankepäällikkö Huolehtii kehitettävän palvelun sujuvuudesta sekä lisäarvon tuotosta palvelun päivittäiskäytössä. Huolehtii, että kehitysaktiviteetti tuottaa sille asetetut lisäarvon tai toimivuuden parannustavoitteet. Kehitysaktiviteetin operatiivinen päällikkö. Huolehtii käytännön toteutuksesta niin, että tavoitellut lisäarvot voivat mahdollistua päivittäiskäytössä.
Luonnos