Beta

Strategia ohjaa kehittämistä

Tämä sivu on esimerkinomainen kuvaus kehityssalkun johtamiseen liittyvistä strategiaprosessien periaatteista. Varsinaista sisältöä muotoillaan parasta aikaa.

image/svg+xml Toimintaympäristö Talous jarahoitus-tilanne Kaupunkilaiset Yhteisöt Yritykset Teknologia Kilpailevatpalvelut Yritys-hautomot Koulutus jatutkimus Säännökset Globaalit ilmiöt Kaupunkistrategia Talous ja toiminnan suunnittelu Talousarvio jatulosbudjetti Toiminta-suunnitelmat Tuloskortit Palvelukokonaisuuksien jatkuvasuunnittelu ja seuranta Maailman toimivin kaupunki Kestävä kasvu Uudistuvat palvelut Vastuullinen taloudenpito Vahvistettu edunvalvonta Toimeenpanoohjelmissa ja projekteissa Kehityssalkunohjaaminen ja hallinta Hyötyjenseuranta Määräystenmukaisuus Priorisointi Resurssienkohdennus Tavoitteet Strategisetperustelut Tulokset Perustelujenmukaisuus Määräystenmukaisuus Riippuvuudet Budjetinmukaisuus Tilannekuva Toimeenpanonohjaus Tuotokset Kustannus Aikataulu TulosTuotos Kokonaistilanne Ohjelma A Projekti 1H 2H Projekti Projekti Ohjelma B Projekti Projekti Projekti Ilkka Kautto Kustannus Aikataulu TulosTuotos Kokonaistilanne Ohjelma A Projekti 1H 2H Tuotos Tuotos Projekti Tuotos Tuotos Projekti Tuotos Tuotos Ohjelma B Projekti Tuotos Tuotos Projekti Tuotos Tuotos Projekti Tuotos Tuotos Ilkka Kautto Verrokkikaupungit
Luonnos