Beta

Operointi

Operoinnilla tarkoitetaan kaikkea kaupungin tuottamaa toimintaa.

Operaatioiden aikaiset päivitykset, pienkehitykset sekä nk. poistuvien järjestelmien tunnistaminen ja hallinta kuuluvat tälle alueelle.

Tarkoitus 

Palveluiden jatkuva parantaminen.

Tavoite

Operoinnin aikana parannetaan palveluita koko niiden käytön elinkaaren aikana. Tulokset näkyvät ennenkaikkea parantuneena kyvykkyytenä.

Salkkuanalyysi

Salkkuanalyysin avulla tarkastellaan, miten hyvin palveluparannuksia tehdään strategian ohjauksen mukaisesti eri asiakasegmenttien tarvealueilla sekä miten paljon suorituskyky parantuu.

 

.

Luonnos