Beta

Ohjelmajohtaminen

Ohjelmajohtamisella tarkoitetaan laajaa kehityskokonaisuutta, jossa tavoitteena on aikaansaada vaikuttava muutos valituissa asiakassegmenteissä, esimerkiksi puolittaa nuorten työttömien määrä tai tuplata aloittavien yritysten määrä.

Ohjelman aikajänne on yleensä pidempi eli strategisen suunnittelun aikajänteen mittainen (3-4 vuotta). Ohjelman aikana on suositellaan käytettäväksi monenlaisia kehitysaktiviteettityyppejä innovaatiokokeiluista ja pilotoinneista aina hankkeisiin asti. Kaikkia aktiviteetteja ei ole tarpeen määritellä heti alussa, sillä ohjelmajohto pyrkii yhdessä eri salkunomistajien kanssa löytämään keinot tarvittavien hankkeiden muodostamiseksi.

Ohjelman vaikuttavuuden varmistamiseksi voidaan tarvita useamman toimialan osallistumista. Siksi ohjelmajohtamisessa tulee voida rakentaa ohjelman ohjaus siten, että se vaikuttaa toimijoiden kehityssalkkuihin ja näin varmistaa eri puolilla tapahtuvan kehitystoiminnan ja muutosten läpiviennin koordinoinnin.

Kehmet-ohjelmajohtaminen-kuva.png
Luonnos