Beta

Kokeilut

Kokeiluilla on tarkoitus pilotoida valittua kehittämisen ongelmaa. Kokeilemalla voidaan vähentää hankkeisiin liittyviä riskejä esimerkiksi testaamalla teknistä ratkaisua tai asiakastoiminnallisuutta rajatussa pilotointiympäristössä. Kokeiluja ei ole tarkoitus ottaa sellaisenaan käyttöön lopulliseksi palveluksi tai ratkaisuksi, vaikka joskus onnekkaasti pilotoinnissa syntyy palvelu, joka soveltuu käyttöön. 

Digitaalinen Helsinki kuuluu tälle kehittämisen alueelle.

Tarkoitus 

Asiakastarpeen ratkaisujen pilotointi.

Tavoite

Pilotoida erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja asiakastarpeeseen vastaamiseksi. Kokeilujen avulla ratkaisuvaihtoehdoista saadaan lisätietoa ja näin varsinaisen toteutuksen riskejä voidaan vähentää sekä samalla parantaa tavoiteasetantaa.

Prosessi

Kokeilujen käynnistämistä ohjaa ratkaisukonseptien hankkiminen. Nämä voivat olla joko asiakastarpeita tai palveluiden tilanteesta johtuvia tarpeita. Ratkaisuaihioiden avulla voidaan alkaa valmistella varsinaisia hankintoja sekä hahmottaa tavoitekartta palveluvalikoimalle edelleen ohjaamaan investointisalkun päätöksentekoa.

Roadmap-03.png

Salkkuanalyysi 

Salkkuanalyysin avulla tarkastellaan miten hyvin tutkimusaktiviteetteja tehdään strategian ohjauksen mukaisesti eri asiakasegmenttien tarvealueilla sekä miten paljon tietoa kustakin painopistealueesta on saatavilla.

 

Luonnos