Beta

Tutkimusaktiviteetit

Tutkimusaktiviteeteilla tarkoitetaan innovaatiotoimintaa, jota tehdään yhdessä erilaisten sidosryhmien kanssa tai jota innovaatioekosysteemi tekee hyödyntämällä kaupungin avoimia rajapintoja.

EU-rahoitteiset kehityshankkeet, Forum Virium, 6aika sekä muiden yhteisöiden kanssa tehtävät hankkeet, pyrkivät löytämään uudenlaisia palveluita ja avauksia palvelumarkkinoille.

Tarkoitus 

Asiakasymmärryksen hankkiminen. 

Tavoite

Selvittää mistä asiakastarpeessa on kyse, mitkä asiat vaikuttavat asiakastarpeen ratkaisemiseen ja miten nykytilannetta voitaisiin mahdollisesti parantaa.

Prosessi

Tutkimusaktiviteettien käynnistämistä ohjaa asiakasymmärryksen hankkiminen joko asiakastutkimuksen tai avoimien innovatiivisten kokeilujen kautta. Asiakasrajapinnasta saadaan paljon ideoita asiakastarpeista ja uusista palvelumahdollisuuksista. Strategia asettaa tavoitteita eri asiakassegmenttien tilanteen parantamiselle. Erilaisilla kokeiluilla hankitaan asiakasymmärrystä asiakkaiden palvelemiseksi ja asiakkaiden tilaan vaikuttamiseksi kehitysputken seuraavia vaiheita varten.

Roadmap-02.png
 
Salkkuanalyysi

Salkkuanalyysin avulla tarkastellaan, miten hyvin tutkimusaktiviteetteja tehdään strategian ohjauksen mukaisesti eri asiakasegmenttien tarvealueilla sekä miten paljon tietoa kustakin painopistealueesta on saatavilla.

Luonnos