Beta

Hankeohjelma & Roadmapin hallinta

Hankeohjelma

Hankeohjelman alle kuuluvat kaikki sellaiset toimintaa muuttavat kehityshankkeet, jotka on tarkoitus viedä käytäntöön.

Hankkeita voidaan toteuttaa usein eri tavoin, mutta niille yhteistä on parantaa olemassa olevia palveluita oleellisesti tai tuottaa uusia palveluita.

Hankeohjelmaan kootaan kerran vuodessa yhteen pakettiin seuraavalle vuodelle ehdotetut hankkeet. Strategia ohjaa hankeohjelman koostamista. 

Roadmap_aikajanne-01.png

Roadmapin hallinta

Roadmap on investointihankkeiden jatkuvan hallintamallin toimintatapa. Roadmapilla voidaan haluttaessa ohjata salkun sisältöä useammin kuin vuosittaisella hankeohjelmamallilla. Suosittuja tarkastelujaksoja ovat neljännesvuosi ja kuukausi.

Roadmap_aikajanne-02.png

Johdon näkökulmasta roadmapin etuna on selkeä, konkreettinen ja visuaalinen näkymä kehitysaktiviteetteihin.

Roadmapin ohjaukseen kannattaa käyttää konkreettisia tavoitesalkkumekanismeja, joilla tuetaan vaikuttavuus- ja tavoitelähtöisen salkun syntymistä. Tavoitesalkkujen avulla roadmappia voidaan arvioida yksikäsitteisesti ja selkeästi.

Roadmap-04.png
Luonnos