Beta

Hankejohtaminen

Hankejohtamisessa ohjataan kehitysaktiviteetteja, joilla pyritään aikaansaamaan muutos toimintakentässä joko parantamalla nykyistä palveluja tai tuomaan uusia palveluita.

Hankkeeseen voi kuulua useampia aktiviteetteja, mutta hankkeen koko, aikataulu, tuotokset ja panostukset pyritään määrittelemään siten, että toiminnan muutos on todennettavissa hankkeen toteutuksen ja käytäntöön viennin jälkeen.

Hankkeita voidaan tehdä eri tavoin kertainvestointihankkeesta toiminnan jatkuvan kehittämisen malleissa. Hankemenetelmät-osio kuvaa tarkemmin, miten eri tavoin hankkeita voidaan toteuttaa.

Tarkoitus

Palvelun käyttöönotto ja parantaminen käyttäjien näkökulmasta. 

Tavoite

Toteuttaa asiakasryhmiin vaikuttava palvelun käyttöönoton tai parantamisen investointihanke. Tulokset näkyvät palvelun laadun tai määrän parantunisena sekä asiakastarpeen parempana vastaamisena. .

Salkkuanalyysi

Salkkuanalyysin avulla tarkastellaan, miten hyvin kehityshankkeita toteutetaan strategian tavoitteiden ja ohjauksen mukaisesti eri asiakasegmenteille ja heidän tarpeisiinsa liittyviin palveluihin sekä miten hyvin ne vastaavat asiakasryhmille tunnistettuihin tarveanalyyseihin.  

 

.

 

Luonnos