Beta

Toiminta-arkkitehtuuri

Toimintanäkökulma on arkkitehtuurin keskeisin katsantokanta, sillä se sisältää organisaation kannalta merkittävimmät ulospäin näkyvät asiat eli toimijat, toiminnan palvelut ja toimijoiden välisen vuorovaikutuksen. Toimijat kattaa myös organisaation asiakkaat eli tahot, joille organisaatio tarjoaa palveluitaan ja jotka näin ollen “oikeuttavat” organisaation olemassaolon ja tehtävän.

Toimijoita ovat myös sisäiset osapuolet eli työntekijät sekä prosessien eri vaiheissa mukana olevat kumppanit, yritykset, alihankkijat, naapurikunnat, valtio jne.

Näiden lisäksi toimintanäkökulmassa on huomioitava myös prosessit, palvelupolut ja toimintatavat, joiden tuella organisaatio tuottaa palveluitaan yksin tai yhdessä muiden sidosryhmien kanssa.

Toiminta-arkkitehtuurin perusrakenne

Toiminta-arkkitehtuuri

 

 

JHS 179 -kuvauksissa (kuvausten viitekehys) on myös mainittu Palvelukartta, joka on lähtökohtaisesti toiminnan palveluiden esityskerros. Prosessien osalta puhutaan prosessikartasta ja prosessien välisestä vuorovaikutuksesta, jotka auttavat ymmärtämään, jäsentämään ja kuvaamaan asioita eri tarkkuustasoilla ja eri käyttötarkoituksiin.

Toiminta kytkeytyy tieto- ja tietojärjestelmänäkökulmaan prosessien ja tietojen, toimijoiden ja tietojen sekä prosessien ja tietojärjestelmien välisten kytkösten kautta.

Tarkempi kuvaus näkökulman kuvaamisesta löytyy JHS 179 -suosituksen luvusta 7.2.

Luonnos