Beta

Lopetusvaiheen tarkistuslista ja pohjat

Tarkistuslista


Projektinhallinta 

 • Onko projektista kirjoitettu loppuraportti, jossa arvioidaan toteutuksen onnistuminen ja kootaan projektin opit? 
 • Onko projektin tuotokset siirretty linjaorganisaatiolle (vastuut, käytännöt, ylläpitokustannukset)?
 • Onko keskeneräiset tehtävät siirretty linjaorganisaatiolle tai uuteen projektiin?
 • Onko projektidokumentaatio arkistoitu paikkaan josta se löytyy myöhemminkin?
 • Onko projektin jälkiarvioinnille (JA) sovittu ajankohta, mittarit ja vastuuhenkilö?

Määräystenmukaisuus

 • Onko määräystenmukaisuus (ja mahdolliset muutokset tiedonhallintamalliin) raportoitu ja dokumentoitu kaikilta osa-alueilta?
  • Tiedonhallinta
  • Tietoturva
  • Tietosuoja
  • Saavutettavuus
  • Yhdenvertaisuus
  • Hankinnat

 

Pohjat ja ohjeet


Projektinhallinta 

Minimiyhteistä:

Muut ja aiemmat pohjat:


Määräystenmukaisuus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luonnos