Beta

Lisäohjeita suunnitteluvaiheen läpivientiin

Suunnitteluvaiheen tavoitteet ja organisointi

Yleisesti projektista riippumatta suunnitteluvaiheen tarkoituksena on toteutuksen läpiviennin suunnittelu ja toteuttamisen edellytysten luominen. Suunnitteluvaiheen aikana projektisuunnitelman lisäksi tulisi syntyä ensimmäisen toteutusvaiheen toteutussuunnitelma sekä toimitussopimus. Johto tekee mahdollisten kilpailutusten pohjalta tarvittavat hankinta- ja rahankäyttöpäätökset sekä päättää ensimmäisen toteutusvaiheen aloittamisesta.

Suunnitteluvaiheen työtä johtaa projektipäällikkö ja hän osallistaa projektiryhmän jäseniä ja muita asiantuntijoita tarpeen mukaan. Tarvittaessa projektille nimetään kokonaisarkkitehtuurista, tietoturvasta, tietosuojasta sekä hankinnasta vastaavat henkilöt. Huomioithan, että projektin ja sen sisällön suunnitelma vaatii yhteistä läpiviennin ja sisällön suunnittelua myös valitun toimittajan (tai valittujen toimittajien) kanssa. Sisällön osalta tulisi syntyä mm.

  • Hankkeen lopullinen tavoitekuvaus, sisältäen kytkeytymisen toimintaympäristöön, päivittämisen ja täydentämisen kilpailutuksen tuloksen mukaisesti palvelut, toimintaprosessit, tiedonhallinta ja järjestelmäratkaisut.
  • Hankkeen ratkaisuarkkitehtuurin kuvauksen ajantasaistus, täydentäen alustavilla fyysisen tason kuvauksilla sekä ohjelmistoarkkitehtuurilla.

Suunnitteluvaiheen tavoitteena on varmistaa kyky aloittaa toteuttaminen. Se edellyttää muun muassa kehitystyössä tarvittavien resurssien hankintaan soveltuvien puitesopimusten selvittämistä ja hankinnan kohteen täsmentämistä, rahankäyttöpäätöstä ja budjettivarausta, toimitussopimuksia, riittävää toteutussuunnitelmaa, toteuttamisen edellyttämiä tiloja, työkaluja ja henkilöstöä. Vaiheessa syntyy siis sekä suunnitelma projektin läpiviemiseksi että määrittelytuotoksia. Näiden pohjalta toteutus voidaan käynnistää.

 

KEHMET-Kaynnistysvaihe-kuva.png

Hankinnan läpivienti

Toteutuksen hankinnassa käytetään lähtökohtaisesti olemassa olevia puitesopimuksia. Tarkista siis alkuun puitesopimukset järjestelmästä ja asiantuntijapalveluista, arvioi hankinnan kokonaiskustannukset, luo tarvittavat asiakirjat sekä sisältötuotokset mahdollisen kilpailutuksen suorittamiseksi. Huomioi, että vaikket kilpailuttaisi, tarvitset silti riittävät sisältösuunnitelmat toteutusta varten. Mikäli sopivaa puitesopimusta tarvittavien kehittämisresurssien hankintaan ei ole, tulee hankinta kilpailuttaa mikäli hankinnan kokonaiskustannus ylittää kansallisen kynnysarvon (60 000 €).

Tutustu viimeistään tässä kohtaa Hankintakäsikirjaan, jossa on ohjeistettu sekä puitesopimuksesta tehdyn hankinnan tai avoimen, rajoitetun tai neuvottelumenettelyn mukaisen hankinnan läpivienti, hankintaprosessiin liittyvien määräaikojen noudattaminen ja hankintapäätökset sekä hankinta-/toimitussopimukset.

Hankintasioissa neuvontaa tarjoavat hankintakeskus ja oikeuspalvelut.


Hankintamenettelyjen asiakirjoja ja ohjeita


 

Luonnos