Beta

Idean ja tarpeen tunnistamisen tarkistuslista ja pohjat

Tarkistuslista


Projektinhallinta

  • Onko projektille tunnistettu omistaja (hyötynäkökulma, esimiesasema)?
  • Onko projektille on nimetty ja resursoitu vastuuhenkilö valmistelemaan projektia kohti P1-päätöstä? Valmistelija, voi olla muu kuin lopullinen projektipäällikkö tai omistaja.

Määräystenmukaisuus

  • Onko määräystenmukaisuuden noudattamisen prosesseihin perehdytty ja huomioitu ne alustavissa aikataulutuksissa?

Pohjat ja ohjeet


Projektinhallinta

Minimiyhteistä:

Muita:


Määräystenmukaisuus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luonnos