Beta

Tietosuojatarkistus

Tietosuojatarkistuksessa tarkistetaan, että uusi palvelu täyttää sille asetetut tietosuojavaatimukset ennen palvelun julkaisua ja käyttöönottoa. Tietosuojavaatimukset ovat pakollisia.

Tietosuojavaatimukset kartoitetaan toteutusvaihetta edeltävässä suunnitteluvaiheessa tekemällä tietosuojan vaikutustenarviointi ja riskianalyysi tai tietosuojan tarkistuslista. Tuotokset kerätään palvelun vaatimuksiin.

Tietosuojatarkistuksessa tarkistetaan, että edellä luetellut toimenpiteet on tehty ja hyväksytty ja tietosuojavaatimuksia toteuttavat toiminnot ovat oletuksena käytössä uudessa palvelussa.

Tietosuojatarkistuksessa tarkistetaan myös, että mahdollisen palveluntuottajan kanssa on sovittu tai sovitaan henkilötietojen käsittelystä. Lähtökohtaisesti sopimisessa käytetään kaupungin tietosuoja- ja salassapitoliitettä, joka sisällytetään sopimuksiin.


Lisää aiheesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luonnos