Beta

Tiekartta


Tiekartta-pohja (MS PowerPoint)


 

Tiekartta kuvaa hankkeen kulun

Hankkeen tiekartta on niin karkealla tasolla kuvattu hankkeen kulku riippuvuuksineen, että se sopii johto-/ohjausryhmän käyttöön sekä viestintätyökaluksi sidosryhmille. Tiekartta kuvaa yleiskielellä muun muassa tulevat kokonaisuudet (isot ominaisuudet), tavoitteet, tärkeät ajankohdat sekä kokonaisuuksien väliset kytkökset karkeimmalla tasolla.

Hyvästä tiekartasta pystyy siis näkemään silmäyksellä mikä asiakkaan kannalta tavoiteltu tuotos tehdään milloinkin. 

Pääasiana viestintä 

Tiekartta on viestintää. Siksi se yleensä tehdään MS Powerpoint tai vastaavaksi esitykseksi, jota on helppo ja nopea ylläpitää. Tätä tarkoitusta varten sivulta löytyy tiekartta-pohjia, jotka on tehty helpottamaan ja nopeuttamaan tekemistä. Lisäksi käyttämällä näitä pohjia luodaan yhdenmukaisuutta yli eri hankkeiden.

Tiekartan voi tehdä myös alusta alkaen itse hankkeelle sopivaan ja sitä hyvin ilmentävään ulkoasuun.

 

Tiekartta

 

Ketterässä mallissa tiekartan lisänä käyttäjätarinakartta

Ketterässä kokeilussa ja tuotannossa tiekarttaa käytetään yleensä julkaisusuunnitelmana. Sen tarkoitus on viestiä johto-/ohjausryhmälle sekä tuotantotiimeille hyvin yleisellä tasolla, mihin palvelun osa-alueisiin on milläkin ajanjaksolla tarkoitus keskittyä. Näin toimittaessa kaikki pystyvät kommentoimaan painotuksia ja pitämään tavoitteen kirkkaana mielessään, eikä yksittäisten alueiden parissa työskennellä vahingossa liian pitkään kokonaisuuteen nähden.

Tiekartta on yleensä johdolle tutuin ja helpoimmin lähestyttävä tapa hahmottaa kokonaisuus.

Jos oma ohjelmistotuotanto on kuitenkin kypsyystasoltaan jo pitkälle kehittynyttä ja johtaminen on tottunut ketterään ohjelmistotuotantoon, tiekartan lisäksi voidaan hyödyntää myös ns. käyttäjätarinakarttaa. Silloin ketterältä ohjelmistotuotannolta edellytetään hyvin rutinoitua toimintaa. Esimerkiksi testaaminen, tekninen versionhallinta ja julkaiseminen on tällaisissa organisaatioissa usein jo ohjelmallisesti automatisoitua ja ohjelmistotuotanto on osa ydintoimintaa (esim. Amazon.com julkaisee useita kertoja päivässä).

Käyttäjätarinakartoitus

 

Luonnos