Beta

Betavaiheen toteutussuunnitelmaMikä?

Suunnitelma ketterän toteutuksen järjestämisestä palvelee kahta tarkoitusta:

  • Sen avulla palvelusta vastaavalle ja päätöksentekijöille hahmottuu, miten kehittäminen organisoidaan betavaiheen alusta, esimerkiksi 6 kuukautta julkaisun jälkeen. Oletuksena betavaiheen toteuttajat saattavat palvelun julkaisun yli ja tukevat ja kehittävät sitä vielä välittömästi julkaisun jälkeen, sillä silloin usein on vielä tarvetta muutoksille ja korostetulle tuelle.
  • Suunnitelma antaa myös mahdollisille kehitysresurssien tarjoajille kuvan siitä, millaiseen hankkeeseen asiantuntijoita tarjotaan, millainen roolijako on tilaajan ja toimittajan kesken ja millaisia yhteistyötaitoja tarjottavilta resursseilta odotetaan. 

Suunnitelman sisältö

Suunnitelma ketterän toteutuksen järjestämisestä sisältää:

  • Hankkeen tavoite ja kehitystyön sisältö (esim. viittaus visiolakanaan) 
  • Kehitystyön organisointi ja roolijako eli valittu yhteistyömalli, suunniteltu roolijako sisäisten ja toimittajan resurssien välillä
  • Tarvittavien fyysisten resurssien ja infrastruktuurin organisointi
  • Kehitystyön karkea aikataulu
  • Ylläpito, jatkokehitys ja käyttäjätuen organisointi välittömästi julkaisun jälkeen (esim. ensimmäiset 6 kuukautta)
  • Jatkoylläpidon vastuut eli palvelun jatkossa omistava taho, palvelun toimivuudesta ja palvelutasosta vastaava henkilö sekä siirtosuunnitelma kehitysorganisaatiolta ylläpito-organisaatiolle
Luonnos