Beta

Sidosryhmien hallinta


Pohjat:


Sidosryhmän määritelmä

Sidosryhmiä ovat hankkeelle oleelliset, mutta hankkeen ulkopuoliset toimijat, esimerkiksi kaikki ne tahot, joiden kanssa hankkeen edustajat ovat vuorovaikutuksessa, ja jotka vaikuttavat hankkeen tavoitteiden toteutumiseen. Sidosryhmät voivat olla yksilöitä, ryhmiä tai organisaatioita. Esimerkkejä sidosryhmistä ovat asiakkaat, hankintayksikkö ja muut hankkeet. Sidosryhmiä on sekä Helsingin kaupungin sisäisiä että ulkoisia.

Sidosryhmien hallinnan tarkoitus

Sidosryhmät vaikuttavat hankkeen onnistuneeseen toteuttamiseen ja siksi on oleellista ymmärtää, mitkä ovat hankkeen sidosryhmät ja millä tavalla sidosryhmän muodostama verkosto toimii. Hankkeet, jotka huomioivat myös sidosryhmät, menestyvät paremmin.

Sidosryhmät tunnistetaan alustavasti valmisteluvaiheessa

Sidosryhmien tunnistaminen ja verkoston toimintatavan hahmottaminen tehdään valmisteluvaiheessa sidosryhmäkarttaan osana hankesuunnittelua.

Sidosryhmien hallintasuunnitelma

Sidosryhmien hallinta- ja viestintäsuunnitelma laaditaan projektisuunnitelman teon yhteydessä joko projektisuunnitelmapohjaan tai sen liitteeksi.

Luonnos