Beta

Visiolakana


Visiolakana -pohja (MS Powerpoint)


Tarkoitus

Visiolakanaan dokumentoidaan hankkeessa toteutettava ratkaisu- tai palveluvisio.

Visiolakana kiteyttää niin toteuttajille kuin johdollekin yhden sivun tiiviinä kuvauksena sen mistä hankkeen tuottamassa ratkaisussa on kyse.  Visiolakana valmistuu perinteisessä hankemallissa ensimmäistä kertaa viimeistään valmisteluvaiheen lopussa ja ketterässä mallissa selvitysvaiheen lopussa.

Perinteisessä toteutuksessa visiolakana toimii lähtökohtana tarkempien vaatimusmäärittelyjen laatimiselle. Katso tarkempi kuvaus vision liittymisestä perinteisen toteutuksen vaatimusten määrittelyprosessiin täältä.

Ketterässä kokeilussa ja toteutuksessa visiolakana summaa kokonaisnäkemyksen palvelun kokonaisuudesta koko sen elinkaaren läpi. Sen taustalla on paljon erilaisia dokumentteja ja suunnittelutyötä, visiolakana on taloudellinen ja tiivis tapa esittää niiden kaikkien muodostama iso kuva.

Visiolakana on karkein taso ketterän kokeilun ja toteutuksen vaatimusten kuvaamisessa.

Vision kuvaamisen kulku

Ratkaisu- tai palveluvisio työstetään yhteiseksi näkemykseksi tavanomaisesti työpajoissa. Vision kiteyttämiseen tulisi osallistua tärkeimmät ratkaisun tai palvelun asiantuntijat, kuten palvelusta vastaava tuoteomistaja ja päätöksentekijät. Visiolakanaa tehtäessä on mahdollisuuksien mukaan huomioitava myös käyttäjät. Parhaimmillaan visiolakana tehdään vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa (ei pelkkien oletuksien pohjalta).

Visiolakanan sisältö

Visiolakanalla kuvataan tiivistettynä

Tarve

 • Mitä käyttäjien tarvetta ratkaistaan?
 • Miten tarve on todennettu?

Kenelle

 • Millainen henkilö tärkein käyttäjä tai asiakas on?
 • Miten tämä on todennettu?

Ratkaisu

 • Miten loppukäyttäjän ongelma aiotaan ratkaista?
 • Miten ratkaisun toimivuus on todennettu?

Käyttäjäpalaute

 • Mistä tiedämme, että onnistumme käyttäjän ongelman ratkaisemisessa?
 • Miten onnistuminen todennetaan kehityksen aikana (kyselyt, proton testaus, analytiikka, tutkimukset)?

Toteutusvisio

 • Millä metodilla tai teknologialla ratkaisu toteutetaan?
 • Mikä on onnistumiselle ensiarvoista?
 • Onko tarpeeseen saatavilla valmisratkaisuja?
 • Mitä ratkaisulla korvataan ja mihin se liittyy?
 • Mihin jatkokehitettävyys perustuu?

Ainutlaatuinen arvo

 • Mikä on se tekijä, joka saa käyttäjät valitsemaan tämän ratkaisun muiden ratkaisujen sijaan?
 • Tärkein ominaisuus, jolla helpotamme omaa työtämme?
 • Miten ainutlaatuinen arvo on todennettu?

Avainresurssit

 • Mitkä resurssit ovat elintärkeät onnistumiselle?
 • Mitä toteuttajilta vaaditaan?
 • Kehitystyön kustannukset?
 • Jatkokehityksen ja ylläpidon kustannukset?

Rajoitukset

 • Toiminnan sykli, johon aikataulun on osuttava?
 • Lainsäädäntö tai muut säännökset?
 • Tekniset rajoitukset
 • IT-arkkitehtuuriperiaatteet
 • Tarvittava tietoturvan taso
 • Tietosuojavaatimukset
 • Ratkaisun tekniset riskit

Toimintamittarit

 • Minkä muutoksen ratkaisu tuo (laadun paranemista, toiminnan nopeutumista)?
 • Mitkä ovat välittömät toiminnan mittarit?
 • Mitkä ovat välilliset mittarit muutoksen todentamiseksi?
Luonnos