Beta

Puitesopimusten varmistaminen


Hankintakäsikirja (Intranet)


Järjestelmien ja asiantuntijapalveluiden puitesopimukset 

Kehityshanketta koskeva puitesopimustilanne on yksi ensimmäisistä varmistettavista asioista, kun uutta kehityshanketta lähdetään valmistelemaan. Olemassa olevaan tietojärjestelmäympäristöön liittyy puitesopimuksia jotka rajaavat kehityshanketta. Helsingin kaupungilla on myös olemassa asiantuntijapalveluiden puitesopimuksia, jotka saattavat koskea kehityshanketta. 

Puitesopimukset rajaavat hankintaa

Tietojärjestelmäympäristö joko on jo olemassa, tai ollaan rakentamassa täysin uutta järjestelmää. Jos kyseessä olevaan järjestelmäalueeseen liittyy jo valmiita puitesopimuksia, on ne huomioitava kehityshankkeen valintoja rajaavina reunaehtoina.

Vastaavasti on myös olemassa puitesopimuksia, joiden pohjalta voi tilata ulkoisia asiantuntijapalveluja. Myös ne ovat rajaava reunaehto kehityshankkeen ulkoiselle resursoinnille. Jos tarvittava osaamisprofiili selvästi kuuluu kilpailutetun ja voimassa olevan puitesopimuksen piiriin, kehityshankkeen tulisi hankkia ulkoinen osaaminen nimetyiltä puitesopimuskumppaneilta.

Puitesopimuksen kattavuus

Helsingin kaupungilla on puitesopimuksia kaupunkikonserni- ja kaupunkiyhteisellä tasolla, ja myös rajoitetummin toimialatasolla. Puitesopimusten käyttömahdollisuus riippuu siitä, mille tasolle puitesopimus on tehty. 

Miten tarkistat puitesopimustilanteen

 

KEHMET_Puitesopimustilanne-kuva.png

 

 

 

Olemassa olevat puitesopimukset asiantuntijapalveluille

Kehittämishankkeiden toteuttamista varten on kaupunginkanslian toimesta kilpailutettu puitesopimukset seuraaville asiantuntijapalveluille kaupunkiyhteistä käyttöä varten. 


Osaamiskeskus

 • Arkkitehti- ja vaatimusmäärittelypalvelut
 • Hanke- ja projektipäällikköpalvelut
 • Käyttöliittymäsuunnittelu- ja käytettävyyden arviointipalvelu
 • Testauspalvelut
 • Tietoturvallisuuden asiantuntijapalvelut
 • Sähköisen asioinnin toteutuspalvelu

Linkki sivulle (HELMI Intranet)


Avoimen ohjelmistonkehityksen kehittäjäpalvelut

 • Rajapintaohjelmointi
 • Käyttöliittymäohjelmointi
 • PHP-ohjelmointi
 • Ohjelmistoon liittyvät tukipalvelut

Linkki sivulle (HELMI Intranet)


Menetelmäkehittäminen

 • Hanke- ja projektinhallintamenetelmät
 • Ketterät ja Lean-menetelmät
 • Arkkitehtuurimenetelmät
 • Tietoturvamenetelmät

 

Lisää aiheesta

Luonnos