Beta

Kehmet-PDCA-sykli-pohja.pptx


PDCA-sykli on menetelmä ongelmanratkaisuun sekä kehittämiseen

Kehmet-PDCA2-kuva.png

Lyhenne PDCA muodostuu syklisesti toistuvan toiminnan neljän osa-alueen alkukirjaimista:

Plan - suunnittele
Do - toteuta
Check - tarkistaminen
Act - käyttöönotto

PDCA-syklissä parannuksia tehdään jatkuvasti, pienissä erissä. Menetelmä nojautuu jatkuvaan oppimiseen, jossa korjataan ja täsmennetään ongelmasta ja sen ratkaisusta tehtyjä oletuksia osana prosessia. PDCA-menetelmällä voidaan ratkaista vaikeita ongelmia tai kehittää toimintatapaa.

Ongelmanratkaisu alkaa suunnittelemalla, mitä toimenpiteitä sen ratkaisemiseksi tarvitaan. Tämän jälkeen toimenpiteet toteutetaan. Toteutus tapahtuu usein pilotoimalla toimenpiteet jossain rajoitetussa organisaation osassa. Toimien tulokset tarkistetaan ja tehdään tarvittavat korjaukset ennen laajempaa käyttöönottoa. Ympyrää kierretään toistuvasti siten, että jokaisen kierroksen jälkeen ollaan lähempänä asetettua tavoitetta.

Katso myös Valmennus/coaching -sivu josta löydät lisätietoa siitä millaisten roolien kautta PDCA voidaan ottaa osaksi arkea.

PDCA-syklin muita tunnettuja nimiä ovat mm. PDCA-kehityssykli, PDSA-sykli ja Demingin ympyrä.

Luonnos