Beta

Hoshin Kanri-kompassijohtamisen pohja


Kompassijohtaminen (Hoshin Kanri)

KaupunkiToimialaOsastoYksikköTiimiYksilö

 

Hoshin Kanri on menetelmä, jonka avulla organisaation vision toteuttamiseksi valitut strategiset toimenpiteet kytketään arjessa toteutettaviin töihin. Hoshin Kanri on työkalu johtamisen jatkuvaan kehittämiseen. Sen avulla nähdään, kuinka yksittäisten työntekijöiden tai tiimien tehtävät liittyvät organisaation visioon. Toisaalta organisaation johdolla on käytettävissään tarkempi näkymä siihen, miten vision tavoitteleminen käytännössä onnistuu.

Hoshin Kanri perustuu organisaation eri tasojen avoimeen vuoropuheluun ja yhdessä oppimiseen. Työkalussa tärkeämpää kuin tietty muoto toiminnan ja tavoitteiden kirjaamisessa ovat keskustelut, joissa jokaisella organisaation tasolla ymmärretään mitä tulisi seuraavaksi tavoitella. Kokonaiskuvan muodostaminen toiminnasta tarkoittaa jatkuvia keskusteluja, joiden avulla saavutetaan jaettu ymmärrys ja sitoudutaan toimenpiteisiin. Toimenpiteitä voidaan kuvata esimerkiksi tältä sivulta löytyvällä pohjalla.

Luonnos