Beta

MVP - pienin julkaistava tuote

Mikä on MVP

MVP (minimum viable product) eli pienin julkaistavissa oleva tuote on pienin mahdollinen tuoteversio, jolla pystytään vastaamaan käyttäjien tärkeimpiin tarpeisiin eli esimerkiksi korvaamaan vanha palvelu. Pienimmän julkaistavan tuotteen rajaaminen on aina haastava ponnistus, joka vaatii tuoteomistajalta eli palvelusta vastaavalta hyvää tuntumaa käyttäjiin ja heidän tarpeidensa priorisointiin. Rajaamisen pohjana on 20-80-ajattelu: millaisia ovat ne 20 % mahdollisesta toteutusponnistuksesta vaativat ratkaisut, jotka täyttävät 80 % käyttäjätarpeesta?

Kehmet-MVP-idea-kuva.png

 

MVP-ajattelu on ketterän kehityksen iteratiivisuuden perusta. Kun pienin julkaistava tuote rajataan tiukasti, kehitysaikataulussa ja -budjetissa jää oikeasti aikaa ja resursseja niiden ominaisuuksien jatkokehittämiseen, jotka palautteen perusteella ovat käyttäjille kaikkein tärkeimpiä. Kun resursseja ei ole käytetty kaikkien ominaisuuksien hiomiseen täydellisiksi, käyttäjien palautteeseen pystytään myös vastaamaan merkittävienkin muutostarpeiden kohdalla.

Käyttäjätarinakartoitus hyödyksi määrittämisessä

Käyttäjätarinakartoitus (engl. user story mapping) on tapa hahmottaa ja priorisoida käyttäjätarinoiden muodostamaa kokonaisuutta ja MVP:tä osana sitä.

Käytännössä käyttäjätarinakartta tehdään hahmottamalla esimerkiksi liimalapuilla seinälle ne polut, joita erityyppiset käyttäjät palvelun läpi kulkevat saadakseen haluamansa asian tehdyksi. Pystysuunnassa kuvataan kunkin käyttäjäpolun toiminnon viimeistelytasoa niin että toiminnallisuuden karkein versio on ylimpänä (= toteutetaan ensin) ja yksityiskohtaisin lisäys alimpana (= toteutetaan jos jää aikaa). Eri ominaisuuksien jalostusversioiden prioriteettia toisiinsa nähden hiotaan liikuttamalla kortteja pystysuunnassa, kunnes MVP-raja alkaa löytyä.

 

Käyttäjätarinakartta

 

 

 


Lisää aiheesta

Luonnos