Beta

Palvelun mittaritMittaroi kehityksen suunta

Palvelun mittareilla eli avaintunnusluvuilla varmistetaan, että palvelun on kehittymässä sille asetettujen tavoitteiden suuntaan, sekä palvelulta toivotun vaikutuksen, käyttäjäkokemuksen että sen teknisen toimivuuden suhteen. 

Säännöllinen havainnointi

Mittareita kannattaa seurata ja katselmoida siellä missä niitä on helpoin ylläpitää ja näyttää. Palvelun mittarit -pohja (Excel) on tarkoitettu mittarinäkymien koostamiseen, mikäli siitä on lisäarvoa.

Tärkeintä on, että mittarit katselmoidaan säännöllisesti hankkeen ohjausryhmän sekä kehitystiimin kesken, jotta erilaiset kehityspäätökset pystytään perustamaan ajantasaiselle tiedolle.

Mittarit valmistelu- ja selvitysvaiheessa

Mittareiden asettaminen aloitetaan ketterässä kokeilussa jo selvitysvaiheessa ja perinteisessä hankkeessa käynnistysvaiheessa osana vision dokumentointia visiolakanaan. Tällöin mietitään yhdessä palvelun kehittäjien ja työn ohjaajien kesken, millaisista merkeistä on mahdollista nähdä, että palvelun vaikutus on se jota siltä toivotaan.

Mittarit betavaiheessa

Ketterän toteutuksen betavaiheessa aiemmin hahmoteltuja mittareita tarkennetaan, ja niille rakennetaan käytännön mittaustavat. Samalla niitä aletaan seurata aktiivisesti.

Betavaiheen tyypillisiä mittareita ovat:

  • Viimeisimmän käyttäjätyytyväisyysmittauksen tulos
  • Toivottujen käyttöpolkujen toteutuminen analytiikalla tarkasteltuna (= päätyvätkö käyttäjät palvelussa sinne minne toivotaan)
  • Viimeisimmät tulokset palvelun vaikutuksesta toimintaan, kuten vähennys ongelmatilanteisiin liittyvien yhteydenottojen määrässä

Mittarit tuotantovaiheessa

Tuotantovaiheessa betavaiheen mittarit täydennetään vielä teknisillä palvelun toimivuuden mittareilla, samalla kun betavaiheen mittareiden seuraamista jatketaan. Teknisiä mittareita ovat tyypillisesti:

  • Palvelun käytössäoloaika viimeisen kuukauden aikana
  • Sattumusten määrä viimeisen kuukauden aikana (ml. havaitut tietoturvaongelmat)
  • Sattumuksiin reagointi (keskimääräinen reagointiaika viimeisen kuukauden aikana)
Luonnos