Beta

Projektin loppuraportti ja oppien keruu


Pohjat:


Loppuraportin tarkoitus ja sisältö

Loppuraportissa yhteenvedetään projektin tuotokset ja saavutukset sekä verrataan niitä asetettuihin tavoitteisiin. Loppuraporttiin kirjataan myös projektissa opitut asiat, jatkokehitysideat ja jälkihoitosuunnitelma. Tarkoituksena on dokumentoida projektin kulku ja opit riittävällä tasolla, jotta niistä voidaan ottaa oppia seuraavissa projekteissa.

 


 

Luonnos