Beta

Pohja


Laatukriteeripuu 

Laatukriteeripuun yleinen rakenne

 

Laatukriteeripuu auttaa kääntämään asiakkaan toiveita sellaiseen muotoon, että niiden toteuttamiseksi tehtäviä toimia voidaan mitata.

1. Selvitetään, mikä on asiakkaan tarve: mitä hän on sanonut tarvitsevansa tai arvostavansa?
2. Mietitään, mitkä laatuominaisuudet vaikuttavat asiakkaan toiveeseen
3. Järjestetään havaitut laatuominaisuudet tärkeysjärjestykseen
3. Selvitetään millaisella mittarilla laatuominaisuuksia voidaan seurata
4. Päätetään, mikä on mittaamiselle asetettu tavoitearvo

Jos asiakas esimerkiksi toivoo nopeampaa palvelua, mietitään, millaisilla toimenpiteillä tällaista palvelua voidaan toteuttaa: mikä on olennaista ja miten sitä voidaan mitata.

Laatukriteeripuun yhteydessä kannattaa käyttää myös muita asiakasdatan tulkintaan sopivia työkaluja. Esimerkiksi Kano-malli auttaa ymmärtämään niitä asioita, joita asiakas ei kysyttäessä sano.

Laatukriteeripuusta käytetään myös nimitystä CTQ tree (Critical to Quality).

 

 

Luonnos