Beta

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri tarkastelee asioita liiketoimintasovellusten ja sovelluskokonaisuuksien näkökulmasta. Tarkastelun ja kuvausten selkeinä painopistealueina ovat tietojärjestelmien tarjoamat palvelut, rajapinnat ja liittymät (integraatiot) eli tietojärjestelmien väliset suhteet ja roolit sekä erityisesti yhdessä tietoarkkitehtuurin kanssa tietojärjestelmien sisältämät tiedot ja niiden hallinta.

Tietojärjestelmän sisäinen toteutusratkaisu on osa ohjelmistoarkkitehtuurin hallintaa tietojärjestelmäarkkitehtuurin antamassa kehikossa. Ohjelmistoratkaisuja ohjaa myös tieto- ja teknologia-arkkitehtuurin linjaukset ja suunnitelmat.

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri kuvaa liiketoimintasovelluksen sisäisiä rakenteita sen verran, mitä tarvitaan arkkitehtuurin kerrosnäkymässä eli sen keskeiset sisäiset komponentit sekä niiden kytkökset esim. teknologia-arkkitehtuuriin.

Tietojärjestelmäarkkitehtuurin lähtökohta on tietojärjestelmien tarjoamat tietojärjestelmäpalvelut, jotka ovat luonteeltaan joko teknisiä (esim. rajapinta- ja käyttöliittymäpalvelut) tai toiminnallisia (esim. tunnistaminen, lupatietojen tarkistaminen, reskontra, VTJ-tiedot jne).

Toinen keskeinen asia on tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus eli integraatiokaavio, joka kuvaa tietojärjestelmien väliset liittymät. Nämä liittymät käyttävät tietojärjestelmän tarjoamia rajapintoja, jotka kuvataan edelleen rajapintakuvauksissa.

Tietojärjestelmäluettelo ja sen visuaalinen kuvaus eli tietojärjestelmäkartta (ilman järjestelmien välisiä suhteita) ovat usein hallinnollisia perusnäkymiä tietojärjestelmiin. Tavallisesti ne ovat organisaatiotasoisia kuvauksia, mutta myös laaja monia tietojärjestelmiä koskeva kehittämishanke voi myös hyödyntää niitä.

Lisätietoja ja tarkempi kuvaus näkökulmasta löytyy JHS 179 luvusta 7.4.

KA tietojarjestelmaarkkitehtuuri

 

Luonnos