Beta

 

Arkkitehtuuripankki on Väestörekisterikeskuksen tarjoama kokonaisarkkitehtuurityötä tukeva palvelukokonaisuus, jonka pääosat ovat:

  • Käyttöympäristö: KA-välineympäristö, jossa mallintaminen tapahtuu. Mallintajat tarvitsevat QPR EnterpriseArchitect 2017.1 tyoasemaohjelmiston asennuksen.
  • Julkaisuympäristö: KA-välineellä tuotetut arkkitehtuurimallit julkaistaan julkaisuympäristöön https://helsinki.onqpr.com  Käyttäjät tarvitsevat portaalille katselija-oikeudet
Luonnos