Beta

Kokeilun teknisten tulosten analyysi


Kokeilun teknisten tulosten analyysi -pohja (MS PowerPoint)


Testaus suurimman riskin ominaisuuksille

Kokeilussa testataan kahta asiaa: käyttäjien tarpeiden toteutumista ja teknisen ratkaisun lupaavuutta.

Teknisen ratkaisun lupaavuutta testattaessa pyritään mahdollisimman kevyesti kokeilemaan käyttäjille arvokkaimpien järjestelmän ominaisuuksien suurimmat tekniset riskit. Useimmiten nämä liittyvät esimerkiksi integraatioihin, järjestelmään liittyvien prosessien toimivuuteen käytännössä, tietoturvaan, tietosuojaan tai ratkaisun skaalautuvuuteen.

Jotta kokeilu saadaan tehtyä kevyesti voidaan esimerkiksi simuloida järjestelmän dataa tai kuormaa mahdollisimman aidon kaltaisilla, helposti käytettävissä olevilla valmisratkaisuilla.

Katso lisää käyttäjäpalautteen analyysistä

Teknisten tulosten analyysin sisältö

Teknisten tulosten analyysi sisältää seuraavat asiat:

  • Teknisen kokeilun tavoite eli käyttäjille hyödyllisimmiksi arvioitujen ominaisuuksien suurimmat tekniset riskit ja miten niitä aiotaan testata

  • Kokeilun tulokset, tuloksista jaoteltuina kokeilun pääaiheisiin

  • Johtopäätös sekä suositukset jatkoa varten (suositus, jatkossa huomioitavat asiat, kokeilussa syntyneen ratkaisun jatkokäytettävyys)

 

 

 

 

Luonnos