Beta

Kehitystarpeet ja toimeksianto 

Projektin tai ohjelman toimeksianto käynnistää projektin valmisteluprosessin.

Kehitystarpeiden tunnistamisessa on aluksi olennaista rajata kehittämiskohde ja siihen liittyvät tekijät. Kehitystarpeen karkeassa tunnistamisessa on kyse projektin tai ohjelman valmistelulle asetetun tehtävänannon ymmärtämisestä ja sen kirjaamisesta. Kyse voi yksinkertaisimmillaan olla lyhyestä tehtävänannosta ja muistiosta, josta käy ilmi mitä ja minkälaista projektia tai ohjelmaa lähdetään valmistelemaan ja miksi. Tunnistetun kehitystarpeen pohjalta ja valmistelun aloitusluvan kera voidaan aloittaa nykytilan, tavoitetilan ja tarvittavan muutoksen tunnistaminen.

Jos valmistelu edellyttää ulkoisen konsultoinnin käyttöä, on erityisen tärkeää, että valmistelulupa määrittää myös vastaavan rahankäyttöluvan, jotta valmistelu voidaan rahoittaa. Silloin projektiin tai ohjelmaan on oltava jo valmisteluvaiheessa mahdollisuus kohdentaa kustannuksia.

Valmistelun aloituslupaa haettaessa projektilla tai ohjelmalla ei välttämättä vielä ole nimettyä johto-/ohjausryhmää. Usein aloitusluvasta vastaa linjavastuullinen organisaatio.

 


Lisää Kehittämiskohteen tunnistamisesta

Luonnos