Beta

KanbanKehmet-Kanban-Flow-kuva.png

 

Kanban on kokeilun työtapa

Kanban on selvitys- ja alfavaiheessa eli ketterässä kokeilussa käytettävä työmenetelmä. Kanbanissa lyhyellä tähtäimellä suunnitellut työsuoritteet otetaan työn alle sitä mukaa, kun tiimissä vapautuu aikaa ja resurssia työn suorittamiseen. Kanban-toimintatapa vähentää merkittävästi hukkatyötä ja turhaa suunnittelua. Sitä kautta varsinaisesti halutut tulokset myös valmistuvat nopeammin ja pienemmällä työmäärällä ja rahalla. 

Kanbanin periaatteisiin kuuluu:

  • tehtävien visualisointi
  • työn alla on yhtä aikaa mahdollisimman vähän tehtäviä
  • tehtävien läpimenoaikaa mitataan
  • tiimin jatkuva oppiminen omasta toiminnastaan.

Kanban-taulu

Kanbaniin liittyy käytännössä Kanban-taulu, jolla tehtäviä visualisoidaan.

 

Kehmet-Trello-Kanban-taulu-kuva.png

 

Taululla tehtävien eteneminen visualisoidaan korteiksi, jotta niiden edistyminen ja mahdolliset pullonkaulat olisivat kehitystyön arjessa selkeästi nähtävissä. Tehtäviä siirretään vaihesarakkeesta toiseen sitä mukaa kun ne edistyvät. Taulun työvaiheita ovat tyypillisesti esimerkiksi ideat, tehtävät, työn alla, kommentoitavana, valmis ja päätetty jättää tekemättä. Sarakkeita voi kuitenkin muokata itse.

Käyttäjätarinat kokeilussa

Rakennettaessa alfaversiota kanban-työskentelyssä tarpeet kannattaa kuvata käyttäjätarinoina, jotka pohjaavat käyttäjiltä selvitettyihin tarpeisiin. Tällä varmistetaan, että kehitystarpeet kuvataan käyttäjälähtöisesti. Käyttäjätarinat voivat olla tässä vaiheessa karkeita, eikä hyväksymiskriteereitä tai valmiin määritelmiä välttämättä tarvita. 

Käyttäjätarina esimerkki

 Käyttäjänä X haluan Y, jotta Z 

Luonnos