Beta

Pohja


Kalanruotokaavio (Ishikawa-diagram) 

Kehmet-KALANRUOTOkuvitus-kuva.png

 

Kalanruotokaavio on tapa jolla pyritään ymmärtämään tunnistetun ongelman syntymiseen vaikuttavat asiat. Kaavioon kirjoitetaan ongelmaan liittyviä ilmiöitä ja ryhmitellään niitä vaikutussuhteiden perusteella.

Usein käytettyjä ryhmittelykategorioita ovat esimerkiksi

  • työtavat
  • ihmiset
  • mittaaminen
  • sisällöt
  • ympäristö
  • työvälineet

Käytettäviä kategorioita voi olla muitakin. Kalanruotokaaviota tehdessäsi voit valita sopivia kategoriota näistä tai miettiä olisiko joku muu yhteinen nimittäjä kuvaavampi huomioillesi.

Syntyvä kaavio auttaa ymmärtämään ongelmakenttää paremmin. Se johdattaa myös miettimään syitä, joita voi olla piilossa ongelman ilmiasun takana. Usein ratkaisemalla piiloon jääviä syitä päästään parempaan tulokseen kuin pelkän ilmeisimmän ongelman ratkaisulla.

Kalanruotokaavioon viitataan myös nimellä Ishikawa-kaavio tai Ishikawa diagram.

Luonnos