Beta

Käyttäjäpalautteen analyysi

 


Käyttäjäpalautteen analyysi -pohja (MS PowerPoint)


Perusta päätöksenteolle palvelun kehityksestä

Kehitysvaiheen aikana syntyvästä palveluversiosta kerätään käyttäjäpalautetta, jotta saadaan selville onnistuuko palvelu tarkoituksessaan. Käyttäjäpalautetta analysoidaan kehittämisen pohjaksi, jotta tarvittavat muutokset ja lisäykset palvelun kehitysjonoon voidaan tehdä.

Käyttäjäpalaute on ensisijainen päätöksenteon perusta palvelun kehityksen suhteen: mikäli palvelu ei onnistu käyttäjätarpeen toteuttamisessa, sen lisäarvo on hyvin kyseenalainen. 

Käyttäjäpalauteanalyysin sisältö

Käyttäjäpalautteen analyysi rakennetaan yleensä seuraavasti:

  • Kuvaus käyttäjäpalautteen keräystavasta. Yleensä analysoitava käyttäjäpalaute on kerätty testiryhmältä esimerkiksi palvelun käytön havainnoinnin pohjalta tai palautelomakkeen tai käyttäjäfoorumin avulla. Katso lisää käyttäjien osallistamiskäytännöistä.
  • Kriittiset havainnot: mitä on käyttäjäpalautteen perusteella erittäin tärkeää kehittää kun otetaan huomioon palvelun tarkoitus
  • Tärkeät havainnot: mitä on käyttäjäpalautteen perusteella tärkeää kehittää jos voimavaroja siihen vain suinkin on
  • Lisähavainnot: mitä voidaan käyttäjäpalautteen perusteella lisäksi mielellään kehittää, jos resursseja riittää
  • Johtopäätökset: miten käyttäjäpalautteen perusteella suositellaan toimittavaksi

 

Luonnos