Beta

Osio on työn alla, tervetuloa katsomaan edistymistä hetken kuluttua!

 

Pohja


Juurisyyn etsintä (5 x miksi) 

Juurisyyn etsintä -kuvituskuva

  

Juurisyyn etsinnällä pyritään löytämään ongelman ydin, jonka poistamisella ongelma poistuu kokonaan.

Menetelmä on melko yksikertainen. Se perustuu siihen, että ongelman äärellä pysähdytään pohtimaan, miksi kyseinen ongelma ilmenee. Ei siis lähdetä heti etsimään ratkaisua näkyvillä olevaan ongelmaan, vaan tarkastellaan etsitään sen taustalla olevia, moninaisia syitä. Näiden juurisyiden poistaminen on usein monin verroin arvokkaampaa kuin ilmeisen ongelman ratkaisu

Ilmeinen ongelma kannattaa kirjoittaa ylös.  Sen jälkeen kysytään miksi kyseinen ongelma ilmenee. Vastaus kirjoitetaan niin ikään ylös ja kysytään edelleen miksi tämä ongelma ilmenee. Näin jatketaan kunnes löydetään sellainen taso, jolla olevan ongelman ratkaisu ehkäisee alkuperäisen ongelman syntymisen kokonaan.

Juurisyyn etsintää voi tehdä kevyesti paperilla tai oheisella pohjalla. Auki kirjoitettu juurisyyn etsintä johdattaa miettimään niitä syitä, joita voi olla piilossa ongelman ilmiasun takana. Usein ratkaisemalla piiloon jääviä syitä päästään parempaan tulokseen kuin pelkän ilmeiisimmän ongelman ratkaisulla.

Juurisyyn etsintään viitataan usein 5 x miksi - analyysillä (5why analysis) tai viitenä kysymyksenä. Usein viiden kysymyksen menetelmän rinnalla käytetään kalanruoto-kaaviota. 

Luonnos