Beta

Aikataulu (Gantt)

 

 

Aikataulu

 

Sisältönä työvaiheet, etapit ja eteneminen

Ganttin kaavio on aikataulu aikajanalla, joka esittää hankkeen ja sen työvaiheiden etenemisen. Usein Gantt-kaaviossa esitetään sekä suunnitelma että tehtävien valmistuminen. Lisäksi aikajanalle merkitään yleensä tärkeimmät etapit. Kehittämismenetelmämallissa niitä ovat perinteisen toteutuksen vaiheet tai ketterän toteutuksen vaiheet, hankintamallipäätös, investointilupa jne. 

Miten Gantt toimii

Gantt-kaaviossa vaaka-akselina on aina aikajana. Riippuen hankkeesta, aikajana tehdään kuukausi-, viikko- tai päivätasoisena. Työvaiheet (ja etapit) sijoitetaan allekkain kaavion vasempaan laitaan. Sitten aika-akselille piirretään palkki kuvaamaan jokaista työvaihetta. Työkalusta riippuen etapit merkitään aikajanalle salmiakkikuviona tai pisteenä. 

Kaavioon sijoitettujen janojen avulla on helppo hahmottaa työvaiheiden toteutusjärjestys ja tehtävien keskinäiset riippuvuudet. Jokin vaihe saattaa kestää koko projektille varatun ajan ja toista taas ei voida aloittaa ennen kuin jokin toinen työvaihe on valmis. Janojen värityksellä voidaan seurata työvaiheen etenemistä. Kaaviossa on yleensä jonkinlainen kursori kyseisen päivän kohdalla. Tähän vertaamalla nähdään helposti onko työvaihe aikataulussa vai siitä jäljessä.

Aikataulutuksen teko edellyttää myös resursoinnin suunnittelua. Se voidaan tehdä erillisenä tai sitten osana Gantt-aikataulua riippuen siitä, mikä hankkeeseen parhaiten soveltuu. 

Gantt-kaavion tekoa tukee ositus ja riippuvuuksien määrittely

Aikataulusuunnittelua edeltää osituskuva (WBS). Se on yksinkertainen kokonaisuuksien hahmottamistapa. WBS:llä tunnistetaan työvaiheet tai tuotoskokonaisuudet ennen kuin niiden riippuvuuksia voidaan tarkemmin hahmottaa.

Työvaiheiden riippuvuuksien tunnistamisessa voidaan käyttää myös PERT-kaaviota. Se kertoo työtehtävien vaiheistuksen eli miten ne sijoittuvat aikajanalle. PERT kertoo lisäksi hankkeen kriittisen polun eli niiden työvaiheiden ketjun, josta hankkeen onnistuminen on kriittisimmin kiinni.

 

Lisää aiheesta - Yleisiä työkaluja

IPMA C-tasoinen sertifiointikoulutus opettaa Gantt:n käytön hankesuunnittelun työkaluna kattavalla tasolla. Gantt-kaavion tekoon soveltuu esimerkiksi MS Excel-, MS Visio- ja MS Project -työkalut.

 

Luonnos